Relevante rapporter

Relevante rapporter

Rana Utvikling vil på denne siden legge ut lenker til relevante rapporter for Rana som region.

Temaplan næringsutvikling for Rana kommune

Last ned rapporten her.

Et elektrisk Helgeland - Kartlegging av mulig fremtidig kraftbehov

Kunnskapsparken i Bodø har på oppdrag for Rana Utvikling og Mosjøen og omegn næringsselskap kartlagt Helgeland sine fremtidige kraftbehov.

Last ned rapporten her.

Høring: EU's hydrogenstrategi

RU har gitt innspill til EU’s arbeid med en ny hydrogenstrategi. 

Bærekraftig byutvikling av byen vår Mo i Rana

Last ned rapporten her.

Mineralprosjektet på Indre Helgeland

Last ned sluttrapporten her.