Polarsirkelen Lufthavn

Ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland

Rana Utvikling bidrar i betydelig omfang i arbeidet med å skaffe Mo i Rana og Helgeland en stor lufthavn.  

Ny flyplass vil bli en vekstimpuls for å øke sysselsetting på tvers av næringer og folketall på tvers av kommunegrensene. Ny flyplass er særdeles viktig for å utvikle en av de viktigste regionene for grønn industri og sjømatnæring og med store potensialer innenfor turisme og reiseliv.

RU har spesielt bistått i planlegging, myndighetskontakt og tilrettelegging for Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Rana kommune som driver fram prosjektet. RU bidrar også i arbeidet med å skape muligheter og effekter for næringsutvikling av ny flyplass, inkludert satsing på turisme og reiseliv.

Luftfartstilsynet har etter høring overlevert konsesjonssøknad til Samferdselsdepartementet med positiv innstilling.

Stortinget vedtok i Nasjonal transportplan i 2017 realisering av stor flyplass i Mo i Rana. Det ble satt av ca. 1,5 mrd. statlige kroner til utbyggingen, med ambisjon om byggestart så raskt som mulig.  Næringslivet og Rana kommune bidrar med resten av finansieringen, inntil 600 mill. kroner.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling, som eies av næringsliv i 8 kommuner, er byggherre for det store prosjektet.

Etter klarsignal ble det gjennomført en konkurranse for totalkontrakt om utbyggingen. Peab med bl.a. Hæhre som underleverandør har fått oppdraget i februar 2020. Rammen for totalkontrakten er 1,717 mrd. kroner. I tillegg følger byggherrekostnader mv.

Byggestart er avtalt til august 2022 og åpning av ny lufthavn i  2025.

OLE M. KOLSTAD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

REIDAR RYSSDAL

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mobil: +47 994 08 422
E-post: reidar@ru.no

NYTTIGE LENKER

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.