Polarsirkelen Lufthavn

Ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland

Rana Utvikling bidrar i betydelig omfang i arbeidet med å skaffe Mo i Rana og Helgeland en stor lufthavn.  

Ny flyplass vil bli en vekstimpuls for å øke sysselsetting på tvers av næringer og folketall på tvers av kommunegrensene. Ny flyplass er særdeles viktig for å utvikle en av de viktigste regionene for grønn industri og sjømatnæring og med store potensialer innenfor turisme og reiseliv.

RU har spesielt bistått i planlegging, myndighetskontakt og tilrettelegging for Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Rana kommune som driver fram prosjektet. RU bidrar også i arbeidet med å skape muligheter og effekter for næringsutvikling av ny flyplass, inkludert satsing på turisme og reiseliv.

Stortinget vedtok i Nasjonal transportplan i 2017 realisering av stor flyplass i Mo i Rana. Det ble satt av ca. 1,5 mrd. statlige kroner til utbyggingen, med ambisjon om byggestart så raskt som mulig.  Næringslivet og Rana kommune bidrar med resten av finansieringen, inntil 660 mill. kroner.

Byggingen av den nye flyplassen har begynt og man kan følge fremdriften på Avinors facebook-side for Ny lufthavn Mo i Rana.

OLE M. KOLSTAD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

REIDAR RYSSDAL

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mobil: +47 994 08 422
E-post: reidar@ru.no

NYTTIGE LENKER

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.