Grønne skifte

Foto: Steffan Sund, visithelgeland.com

Grønne skifte

I 2015 ble «det grønne skiftet» kåret til årets nyord av Språkrådet.

Begrepet har fått økt aktualitet som følge av de globale miljø- og klimautfordringene. Det brukes både overordnet om omlegging av samfunnet og mer avgrenset om forandring på spesifikke saksområder og i enkeltsaker. I det første tilfellet betyr det grønne skiftet omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. I det andre tilfellet handler det om en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.

Begreper som grønn teknologi, grønn næringsutvikling, grønt arbeidsliv og grønne jobber brukes stadig oftere og forventes å bli elementer i det grønne skiftet.

Rana Utvikling bistår Rana kommune i arbeidet med å legge til rette for det grønne skifte og den grønne omstilling av samfunnet. Gjennom en rekke konkrete prosjekter innen klimapartnerskap, smart transport, grønne innkjøp og sirkulær økonomi, som alle er områder som involverer offentlige- og private bedrifter, løftes utviklingen innen en mer bærekraftig omstilling av samfunnet. 

Flere av prosjektene realiseres gjennom støtteordninger som Miljømillionen i regi av Nordland fylkeskommune og Klimasats. Klimasats som er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. Klimasats har som mål å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. I tillegg bidrar ordningen også til kompetanseheving og til identifikasjon og realisering av ytterligere klimatiltak. Støtteordningen Miljømillionen i regi av Nordland Fylkeskommune har også bidratt til realisering av prosjekter

ALLAN BERG

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mobil: +47 9798 5865
E-post: allan@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.