Nordic Battery Belt

Nordic Battery Belt

«Nordic Battery Belt Logistics» er et tre lands prosjekt. Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS (prosjekteier), Vasaregionens utvekling (VASEK), Skellefteå kommune, Karlebynejdens Utveckling (KOSEK) og Rana Utvikling (RU). Ut over dette støttes prosjektet av MidtSkandia og Future Cleantec Solutions.

I prosjektet skal det legges en strategi for hvordan regionens logistikk og infrastruktur bør utvikles for å støtte opp under utviklingen av «The Nordic Battery Belt». Johnson Matthey i Vasa, Northvolt i Skellefteå, og Freyr sin planlagte etablering i Mo i Rana utgjør til sammen et batteribelte som vil påvirke flyten av varer og tjenester i hele regionen. Tiden er derfor inne for å skaffe seg en økt forståelse for hvilke transportbehov som vil oppstå som følge av pågående og planlagte etableringer. Det er i regionens felles interesse å minimere transportkostnadene og klimaavtrykket i hele batteri-verdikjeden.

Rana Utvikling mener at det er en klar fordel at vi kan samarbeide om disse spørsmålene, koble sammen de nye etableringene og sammen satse langsiktig for å bli en synlig nordisk batteriregion i Europa og verden. I et verdensperspektiv ligger vi geografisk nært hverandre og gjennom samarbeid kan vi vise oss enda sterkere og større i den internasjonale konkurransen.

Det totale budsjettet er på 300.000 euro. Det største bidraget kommer fra Interreg Botnia-Atlantica.

Allan Berg

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 979 85 865
E-post: allan@ru.no