Reiseliv og destinasjonsutvikling

Foto: Emil Sollie, Helgeland Reiseliv

Reiseliv og destinasjonsutvikling

Rana Utviklingsselskap vil jobbe tyngre med destinasjonsutvikling og reiseliv i årene som kommer. 

Destinasjoner skapes i kontakten mellom besøkende, turistbedrifter, turistorganisasjoner og lokalbefolkning. Og det er viktig å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at den gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet den utøves i. Med den sterke veksten vi nå ser i norsk turisme blir det enda viktigere å styre utviklingen i en ønsket, markedsrettet, lønnsom og bærekraftig retning.

Destinasjonsutvikling eller reisemålsutvikling dreier seg om et systematisk arbeid med å utvikle reiselivsprodukter på en destinasjon / reisemål. Det er en prosess som skjer i samarbeide mellom offentlige aktører og det private næringsliv. I tillegg involveres ofte aktører fra forskjellige sektorer for å belyse ulike aspekter på en destinasjon og å sikre at den beste løsning nås.

Video fra Helgeland Reiseliv

CECILIE NORDVIK

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 975 78 725
E-post: cecilie.nordvik@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.