Kontakt oss

Rana Utvikling AS, Torggata 1b Mo i Rana

Ansatte

Ole M. Kolstad

ADM. DIREKTØR

Mob: +47 948 61 306

E-post: ole.kolstad@ru.no

Ole har en bachelor i samfunnsvitenskap (fordypning i internasjonale relasjoner) fra NTNU og en MBA (fordypning i strategi) fra Nord universitet.

Ole har erfaring fra Nordland fylkeskommune som rådgiver på internasjonale spørsmål, nordområdepolitikk og sikkerhet og beredskap. Han har i tillegg jobbet tre år i Maritimt Forum Nord og over 4 år i Brussel ved Nord-Norges Europakontor.

Annfrid Olsen

Nestleder / prosjektleder

Mobil: +47 907 53 322
E-post: annfrid@ru.no

Annfrid er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen Innovasjon og Entreprenørskap (HHB)  i tillegg har hun en MSc i Organisasjon og sosial psykologi fra London School of Economics (LSE).

Hennes fokusområde er innovasjon og utvikling og har under studiene skrevet oppgavene  ‘’Vellykket produktdesign – en studie av Ekornes’’ samt oppgaven ‘’Cultural enablers and inhibitors to innovation’’

Annfrid Olsen har bred erfaring innen både bedriftsrådgivning og prosjektledelse. Erfaringen har hun opparbeidet gjennom 12 år i RU og 3 år som bedriftsrådgiver i Sparebanken Nord-Norge i Bodø.

I Rana Utviklingsselskap leder Annfrid Etablererservice et samfunnsoppdrag fra Rana Kommune som går på å styrke og utvikle gründer- og nyskapningskulturen i Rana.

I tillegg leder hun Væxt Co-Workingspace, Førstelinjenettverk Indre Helgeland og Günderuka Helgeland. 

Cecilie Nordvik

PROSJEKTLEDER

Mob: +47 975 78 725
E-post: cecilie.nordvik@ru.no

Cecilie er utdannet innen reiseliv, markedsføring og internasjonal business fra University of Waikato i New Zealand, University of South Australia og Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU).

Cecilie har bred og lang erfaring innen reiseliv og markedskommunikasjon fra blant annet Nordland fylkeskommune hvor hun jobbet som rådgiver reiseliv og som markedssjef i Visit Bodø.

I RU jobber hun som prosjektleder innen reiseliv og destinasjonsutvikling.

Kristin Frodahl Rognerud

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

Kristin er utdannet statsviter (med spesialisering i internasjonale relasjoner). Hun har en mastergrad i «International Environmental Studies» fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Deler av studiet bodde hun i Kina og studerte kinesisk samfunn og politikk. I tillegg har hun studert internasjonal miljølovgivning ved Universitet i Oslo. 

Kristin har erfaring fra Kystverket, hvor hun jobbet som rådgiver i Kystverkets beredskapssenter. Hun har også erfaring fra kommunikasjonsarbeid i privat sektor.

I RU har Kristin i flere år vært norsk sekretariatsleder i Midtskandia, og leder flere EU-prosjekter. Hun er nå prosjektlederansvarlig for «Team grønn mobilitet og infrastuktur» i VekstMobilisering, prosjektleder for ACE Green og bidrar inn i prosjektet Venture North.

Allan Berg

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 9798 5865
E-post: allan@ru.no

Utdannet innen Miljø og teknologi ved Roskilde universitet og statsvitenskap ved Universitet i Nord.  

Erfaring fra tidligere jobb med lokal miljøforvaltning.

I RU jobber Allan i hovedsak med prosjekter som vedrører det grønne skifte og bærekraftig utvikling.

Reidar Ryssdal

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 994 08 422
E-post: reidar@ru.no

Reidar har blant annet jobbet 10 år som politisk rådgiver på Stortinget. Da innen feltene transport og infrastruktur, energi og miljø, næringsliv, utdanning og regional utvikling.  Arbeidet inkluderte også mye kontakt med departementer og andre nasjonale aktører.

Han har en Cand. mag i mellomfag i statsvitenskap og økonomisk historie. Grunnfag i medievitenskap.

I RU jobber han som infrastrukturstrateg. Er engasjert av Polarsirkelen Lufthavnutvikling for å bistå i realisering av ny flyplass. Arbeider også med jernbaneutvikling og havneutvikling samt å ivareta regionalt og interregionalt samarbeid om transportløsninger og planprosesser.

Bistår i arbeidet med å forbedre rammevilkår for industri, offentlig sektor og privat næringsliv.

Har også arbeidet mye med planprosesser, utredning og analyse, politiske prosesser, myndighetskontakt og markedsføring.

Petter Svendsen

PROSJEKTLEDER

Mobil: 
E-post: Petter.Svendsen@ru.no

Yasna Mimbela

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 408 56 225
E-post: Yasna.Mimbela@ru.no

Yasna har en bachelor i Internasjonale relasjoner fra Universitetet i Geneva og en master i migrasjonsstyring fra Universitetet i Neuchântel og det Europeiske kompetansesenteret for migrasjonsforskning.

I løpet av de siste 10 årene, Yasna har arbeidet i ulike land med å støtte myndigheter og organisasjoner i deres håndtering av migrasjons- og integreringspolitikk. Hun har bl.a jobbet for FN, sveitsiske myndigheter og private organisasjoner.

Yasna er også grunnlegger og adm.dir for Besity AS, et selskap som hjelper andre selskap og lokale myndigheter med deres mangfolds- og integreringsstrategier. 

I Rana Utvikling leder Yasna prosjektet «Velkommen til Mo i Rana» som fokuserer på utvikle og styrke koordineringen og implementeringen av tiltak for å øke attraksjonen til Mo i Rana og beholde tilflyttere. Hun er ansvarlig for implementeringen av integreringsplanen i Rana for å sørge for tilflytting av FREYR’s sine ansatte og familier. Prosjektet er en del av VekstMObilisering og har en viktig del i etableringen av synergier blant lokale aktører for å skape positiv og bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. 

Jarl-Håkon Olsen

Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: +47 417 89 518
E-post: Jarl@ru.no

Jarl-Håkon har en mastergrad fra Nord Universitet som lektor i samfunnsfag med fordyping i historie.

Han har kommunikasjonsmessig bakgrunn fra politikk og organisasjonslivet. 

Han jobber med strategisk kommunikasjon, presse og media.

Iselin Breirem

Prosjektleder

Mobil: +47 478 46 127
E-post: Iselin.Breirem@ru.no

Iselin har mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse fra universitetet i Tromsø. Hun skrev bacheloroppgave om ungdommers tilhørlighet til Rana og masteroppgave om stedsidentitet i Træna. 

Iselin har erfaring fra større medvirkningsprosjekter i Lillestrøm kommune, blant annet til byutviklingsplanen til Lillestrøm by og andre store områdereguleringer. I Lillestrøm kommune har hun også jobbet med reguleringsplaner.

I Rana Utvikling jobber Iselin som prosjektleder for omdømme og attraktivitet. Prosjektet skal støtte opp om FREYR sin etablering ved å posisjonere Mo i Rana som et attraktivt sted å bo og leve. Hun er ansvarlig for å utvikle strategi og tiltak som styrker kommunens omdømme.

Er du vår nye kollega?

PROSJEKTLEDER

Send en uforpliktende CV til ole.kolstad@ru.no 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.