Kontakt oss

Rana Utvikling AS, Torggata 1b Mo i Rana

Ansatte

Ole M. Kolstad

ADM. DIREKTØR

Mob: +47 948 61 306

E-post: ole.kolstad@ru.no

Ole har en bachelor i samfunnsvitenskap (fordypning i internasjonale relasjoner) fra NTNU og en MBA (fordypning i strategi) fra Nord universitet.

Ole har erfaring fra Nordland fylkeskommune som rådgiver på internasjonale spørsmål, nordområdepolitikk og sikkerhet og beredskap. Han har i tillegg jobbet tre år i Maritimt Forum Nord og over 4 år i Brussel ved Nord-Norges Europakontor.

Cecilie Nordvik

PROSJEKTLEDER

Mob: +47 975 78 725
E-post: cecilie.nordvik@ru.no

Cecilie er utdannet innen reiseliv, markedsføring og internasjonal business fra University of Waikato i New Zealand, University of South Australia og Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU).

Cecilie har bred og lang erfaring innen reiseliv og markedskommunikasjon fra blant annet Nordland fylkeskommune hvor hun jobbet som rådgiver reiseliv og som markedssjef i Visit Bodø.

I RU jobber hun som prosjektleder innen reiseliv og destinasjonsutvikling.

Annfrid Olsen

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 907 53 322
E-post: annfrid@ru.no

Annfrid er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen Innovasjon og Entreprenørskap (HHB)  i tillegg har hun en MSc i Organisasjon og sosial psykologi fra London School of Economics (LSE).

Hennes fokusområde er innovasjon og utvikling og har under studiene skrevet oppgavene  ‘’Vellykket produktdesign – en studie av Ekornes’’ samt oppgaven ‘’Cultural enablers and inhibitors to innovation’’

Annfrid Olsen har bred erfaring innen både bedriftsrådgivning og prosjektledelse. Erfaringen har hun opparbeidet gjennom 12 år i RU og 3 år som bedriftsrådgiver i Sparebanken Nord-Norge i Bodø.

I Rana Utviklingsselskap leder Annfrid Etablererservice et samfunnsoppdrag fra Rana Kommune som går på å styrke og utvikle gründer- og nyskapningskulturen i Rana.

I tillegg leder hun Væxt Co-Workingspace, Førstelinjenettverk Indre Helgeland og Günderuka Helgeland. 

Kristin Frodahl Rognerud

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

Kristin er utdannet statsviter (med spesialisering i internasjonale relasjoner). Hun har en mastergrad i «International Environmental Studies» fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Deler av studiet bodde hun i Kina og studerte kinesisk samfunn og politikk. I tillegg har hun studert internasjonal miljølovgivning ved Universitet i Oslo.

Kristin har erfaring fra Kystverket, hvor hun jobbet som rådgiver i Kystverkets beredskapssenter. Hun har også erfaring fra kommunikasjonsarbeid i privat sektor.

I RU jobber Kristin i hovedsak med internasjonalisering. Hun er bl.a. prosjektleder for Midtskandia, og jobber med prosjektet «Invest in the Rana Region».

Allan Berg

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 9798 5865
E-post: allan@ru.no

Utdannet innen Miljø og teknologi ved Roskilde universitet og statsvitenskap ved Universitet i Nord.  

Erfaring fra tidligere jobb med lokal miljøforvaltning.

I RU jobber Allan i hovedsak med prosjekter som vedrører det grønne skifte og bærekraftig utvikling.

Reidar Ryssdal

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 994 08 422
E-post: reidar@ru.no

Reidar har blant annet jobbet 10 år som politisk rådgiver på Stortinget. Da innen feltene transport og infrastruktur, energi og miljø, næringsliv, utdanning og regional utvikling.  Arbeidet inkluderte også mye kontakt med departementer og andre nasjonale aktører.

Han har en Cand. mag i mellomfag i statsvitenskap og økonomisk historie. Grunnfag i medievitenskap.

I RU jobber han som infrastrukturstrateg. Er engasjert av Polarsirkelen Lufthavnutvikling for å bistå i realisering av ny flyplass. Arbeider også med jernbaneutvikling og havneutvikling samt å ivareta regionalt og interregionalt samarbeid om transportløsninger og planprosesser.

Bistår i arbeidet med å forbedre rammevilkår for industri, offentlig sektor og privat næringsliv.

Har også arbeidet mye med planprosesser, utredning og analyse, politiske prosesser, myndighetskontakt og markedsføring.

Ole Petter Rundhaug

Seniorrådgiver

Mobil: +47 952 54 183
E-post: ole.petter.rundhaug@ru.no

Ole Petter har mastergrad fra NMBU Ås fra 1979 innenfor landskapsarkitektur med hovedkurs innen regional planlegging og landskapsforming og hovedkurs i regional planlegging fra Arkitekthøgskolen i Oslo. I tillegg strategifag fra BI og UIT.

Han avsluttet sin 40-årige karriere i Rana kommune i 2019 hvor han har innehatt ulike stilinger, fra 1993 har han hatt stillingen som assisterende rådmann med hovedansvar for plan- og utviklingsoppgaver. 

Ole Petter bidrar med sin kompetanse i ulike prosjekt ved behov.

Bjarte Reve

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 971 09 585
E-post: bjarte.reve@ru.no

Bjarte har en master of management fra BI, en Executive MBA fra NHH og etter og videreutdanning fra Harvard og Yale.

Bjarte har jobbet spesielt i skjæringspunktet forskning, helsevesen, og næringsliv, og har bygget opp flere life science organisasjoner som daglig leder. Både Oslo Cancer Cluster (OCC) og nå Nansen Neuroscience Network. OCC er anerkjent som en europeisk hub innen kommersialisering av kreftforskning. Nansen Neuroscience Network (NNN) kobler hjerneforskning med næringslivet med formål å utvikle ny diagnostikk og behandling mot hjernesykdommer.

Reve kjenner virkemiddelapparatet godt, og har bidratt til en rekke konsortium som har fått støtte fra Forskningsrådet, EU eller Innovasjon Norge. 

Kim-André Åsheim

PROSJEKTLEDER

Mobil: +47 992 27 621
E-post: kim-andre@ru.no

Kim-André er samfunnsøkonom utdannet ved Universitetet i Oslo, og har også en bachelor i Internasjonale studier fra samme universitet. Han har også tatt deler av mastergraden ved Ludwig-Maximilians-Universität i München.

Han har jobbet som politisk rådgiver på Stortinget i åtte år, hovedsakelig med finanspolitikk men også med blant annet næring, utdanning, pensjon og media. Han har også hatt flere verv både i nasjonale organisasjoner og innen lokalpolitikk i både Rana og Oslo.

I RU jobber Kim-André med prosjektet Mobilisering for batterifabrikk, i forbindelse med FREYR sine planer om å etablere seg i kommunen med en gigafabrikk. Hovedoppgavene går blant annet ut på å kartlegge mulighetene som utløses for næringslivet og kommunene i regionen, og jobbe for internasjonalt samarbeid særlig innenfor et nordisk belte av batteriprodusenter som er under oppbygging. 

Er du vår nye kollega?

PROSJEKTLEDER

Send en uforpliktende CV til ole.kolstad@ru.no 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.