ACE Green

ACE Green – vekst for gods på bane på Nordlandsbanen

Rana Utvikling er en av partnerne i et treårig prosjekt for å overføre store mengder gods fra vei til bane og styrke terminaler og næringsliv langs Nordlandsbanen, fra 2018 til 2020.

Partnere er Rana Utvikling, Meyership, Mo i Rana havn, Bodø havn, Helgeland havn og Mosjøen og omegn næringsselskap og Klosser Innovasjon i Kongsvinger. Prosjektet støttes finansielt av Nordland fylkeskommune og Mo Industripark AS.

Prosjektet har lyktes svært godt, målene er overoppfylt.  Godsmengden er økt med 50 % og ambisjonen til både næringsliv og togoperatør er å få til en dobling i løpet av kort tid. Betydelige mengder stål, aluminium og andre industriprodukter er på ny på toget. For første gang går også store volum laks og andre fiskeprodukter med Nordlandsbanen og sørover mot markedene.

Veksten skaper også flere arbeidsplasser knyttet til terminaler, havner og lokal transportnæring.

RU har bidratt økonomisk, men også med mye kompetanse som bindeledd mellom næringsliv og jernbaneaktører og samhandling med myndigheter.   

ACE Green og RU har også bidratt, i dialog med Nordland fylkeskommune, til å skape økt oppmerksomhet og økte investeringsmidler til Nordlandsbanen. Dette har skjedd gjennom nær kontakt med myndighetene over lang tid, en rekke høringsinnspill og deltakelse i høringsmøter på Stortinget, departement og direktorat.

Det er i gang et offensivt arbeid fram mot neste Nasjonal transportplan i 2021, for å få erstattet fossil dieseldrift med elektrifisering i kombinasjon av kontaktledning og batteridrift på Nordlandsbanen.

REIDAR RYSSDAL

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mobil: +47 994 08 422
E-post: reidar@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.