Freyr – batterifabrikk i Mo i Rana​

Freyr – batterifabrikk i Mo i Rana

En grønn nordisk løsning for å møte akselererende etterspørsel etter batterier. Vi bistår FREYR Battery med deres etablering av batterifabrikker i Mo i Rana

FREYR er et norsk-amerikansk selskap som utvikler en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk  i Mo i Rana. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FoU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.

For å begrense global oppvarming til 1,5 grader celsius, og unngå potensielle katastrofer, må CO2-utslippene reduseres med 40-60% innen 2030. Et grønt-skifte fra fossilt til elektrisitet basert på fornybare kilder kan gi 75-90% av den nødvendige reduksjon. Lagring av elektrisitet blir en nødvendighet for å få dette til.

Etterspørselen etter batterier er mer enn fem ganger større enn kapasiteten til bekreftede batterifabrikk-prosjekter i Europa. Etterspørselen etter bærekraftige batterier vil bli større i årene fremover og derfor ønsker Freyr sammen med sine partnere, at utvikle og produsere grønne battericeller produsert i Norge fra totalt 32+2 battericellefabrikker lokalisert i Mo i Rana.

Kundekvalifiseringsfabrikken, eller Customer Qualification Plant (CQP), åpnet i Mars 2023 inne i Mo Industripark med gjester fra hele verden. CQP’en produserer batterier etter ønskene til FREYR sine kunder, og gir FREYR erfaring med produksjonen av kundens ønskede batterier før det deretter skal gå til masseproduksjon.

I dag jobber rundt 100 stykker inne i CQP’en på skift fra over 20 forskjellige land, og har produsert flere batterier.

GIGA Arctic, den første store battericellefabrikken til FREYR, er under bygging.

I januar ble den amerikanske skattepakken Inflation Reduction Act iverksatt av amerikanske myndigheter. Skattepakken inneholder ulike grep og tiltak for flere sektorer, men er mest kjent i Norge for den gigantiske støtten for å tiltrekke og bistå grønne industriprosjekter i USA. Begrunnelsen for USA sin store satsing på grønne industriprosjekter er todelt;

1. Forsyningssikkerhet; Med Kina sin nåværende dominans i batterisektoren kan det skape utfordringer på amerikansk motorvognindustri og kan skape en avhengighet til Kina når USA har behov for grønn omstilling.

2. Industriarbeidsplasser; Produksjonen av batterier gir rom for en betydelig andel industrielle arbeidsplasser gjennom hele verdikjeden. I flere av leddene i verdikjeden er det behov for høykompetent arbeidskraft med høy verdiskapning. Industri er alltid ønskelig for en stat, og grønn industri med høykompetanse behov er betydelig ettertraktet.

FREYR, som er børsnotert i New York med flere amerikanske investorer, ønsker at selskapet skal øke sin tilstedeværelse i USA for å nyte godt av denne skattepakken. Samtidig har Norge og EU hatt en ulik reaksjon seg i mellom, men verken europeiske eller norske myndigheter har klart å levere konkurransedyktige rammevilkår for næringen. Dette har ført til at FREYR har satt planene sine for GIGA Arctic på vent inntil konkurransedyktige rammevilkår kommer på plass i Norge.

Rana Utvikling AS bistår Freyr innen flere områder for å legge til rette for etablering av batterifabrikk i Mo i Rana, herunder reguleringsarbeid, samarbeid/dialog lokalt, regional og internasjonalt på en rekke områder mv.

Et ledd i vår bistand til FREYRs etablering er prosjektet VekstMObilisering som arbeider for å tilrettelegge for og skape mest mulig positive ringvirkninger av etableringen.

ALLAN BERG

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mail: 
allan@ru.no
Telefon: +47 97 98 58 65

OLE M. KOLSTAD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

NYTTIGE LENKER