Freyr – batterifabrikk i Mo i Rana​

Freyr – batterifabrikk i Mo i Rana

En grønn nordisk løsning for å møte akselererende etterspørsel etter batterier. Vi bistår FREYR Battery med deres etablering av en GIGA batterifabrikk i Mo i Rana

FREYR er et norsk selskap som utvikler en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk  i Mo i Rana. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.

For å begrense global oppvarming til 1,5 grader celsius, og unngå potensielle katastrofer, må CO2-utslippene reduseres med 40-60% innen 2030. Et grønt-skifte fra fossilt til elektrisitet basert på fornybare kilder kan gi 75-90% av den nødvendige reduksjon. Lagring av elektrisitet blir en nødvendighet for å få dette til.

Etterspørselen etter batterier er mer enn fem ganger større enn kapasiteten til bekreftede batterifabrikk-prosjekter i Europa. Etterspørselen etter bærekraftige batterier vil bli større i årene fremover og derfor ønsker Freyr sammen med sine partnere, at utvikle og produsere grønne battericeller produsert i Norge fra totalt 32+2 batterisellefabrikker lokalisert i Mo i Rana. 

Pilotfabrikken, eller Customer Qualification Plant (CQP), har allerede åpnet, mens byggingen av GIGA Arctic, den første store battericellefabrikken, er under bygging.      

Rana Utvikling AS bistår Freyr innen flere områder for å legge til rette for etablering av batterifabrikk i Mo i Rana, herunder reguleringsarbeid, samarbeid/dialog lokalt, regional og internasjonalt på en rekke områder mv.  

Et ledd i vår bistand til FREYRs etablering er prosjektet VekstMObilisering som arbeider for å tilrettelegge for og skape mest mulig positive ringvirkninger av etableringen. 

ALLAN BERG

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mail: 
allan@ru.no
Telefon: +47 97 98 58 65

OLE M. KOLSTAD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

NYTTIGE LENKER