CEC 2022

Nord-Norge har overskudd av ren og bærekraftig kraft. Årets Clean Energy Conference går av stabelen 20.oktober.

Digitalt etablererkurs

Har du en god idè? Har du lyst, vilje og engasjement til å starte din egen bedrift? Nå gjennomførerer vi digitale etablererkurs!

Ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland

Rana Utvikling bidrar i betydelig omfang i arbeidet med å skaffe Mo i Rana og Helgeland en stor lufthavn.  

FREYR - batterifabrikk i Mo i Rana

En grønn nordisk løsning for å møte akselererende etterspørsel etter batterier. FREYR er et norsk selskap som utvikler en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk i Mo i Rana.

Dypvannskai

Ny dypvannskai i Rana vil være en viktig langsiktig investering for videre næringsutvikling.

Campus Helgeland

Campus Helgelands visjon er å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde på samhandling mellom utdanning og arbeidsliv.

Helgelandssykehuset

Rana Utvikling har fra 2015 arbeidet med å sikre et fortsatt sterkt Helgelandssykehuset i Mo i Rana, jf. strategisk næringsplan.

Nesna industripark

Nesna Industripark er et framtidsrettet industriområde med tilrettelagt areal, nært spennende næringer innen industri med maritim tilknytning.

Venture North

Vår region har store vekstambisjoner og prosjekter som potensielt kan kreere flere tusen arbeidsplasser.

Om Rana Utvikling

Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat og visjonen er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling. Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende.