Rana Utvikling

Regionens fremste ressurs for næringsutvikling

VÅRE STRATEGISKE PROSJEKTER

Etablererprogram Nordland gir deg kompetanse som hjelper deg når du skal etablere, utvikle og drifte, eller videreutvikle din egen virksomhet. 

Rana Utvikling, Rana Kommune og FREYR går sammen om en podcast! Tredje episode handler om mulighetsstudien for Havmannaksen og Mo i Rana sentrum!

Sammen med FREYR og Rana kommune inviterer vi til en panelsamtale under Arendalsuka 2023 med temaet; Batteriindustri i Norge: Hvordan utnytter vi verdiskapningen og ringvirkningene?

Temaplan for næringsutvikling

Temaplanen er vårt viktigste strategiske dokument. Visjonen for Rana kommune er at vi skal være Norges grønne industrihovedstad. For å oppfylle visjonen er det avgjørende at visjonen fylles med mål, strategiske grep og handling.

Ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland

Rana Utvikling bidrar i betydelig omfang i arbeidet med å skaffe Mo i Rana og Helgeland en stor lufthavn.  

FREYR - batterifabrikk i Mo i Rana

En grønn nordisk løsning for å møte akselererende etterspørsel etter batterier. FREYR er et norsk selskap som utvikler en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk i Mo i Rana.

Dypvannskai

Ny dypvannskai i Rana vil være en viktig langsiktig investering for videre næringsutvikling.

Campus Helgeland

Campus Helgelands visjon er å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde på samhandling mellom utdanning og arbeidsliv.

Helgelandssykehuset

Rana Utvikling har fra 2015 arbeidet med å sikre et fortsatt sterkt Helgelandssykehuset i Mo i Rana, jf. strategisk næringsplan.

Nesna industripark

Nesna Industripark er et framtidsrettet industriområde med tilrettelagt areal, nært spennende næringer innen industri med maritim tilknytning.

Venture North

Vår region har store vekstambisjoner og prosjekter som potensielt kan kreere flere tusen arbeidsplasser.

Om Rana Utvikling

Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat og visjonen er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling. Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende.