Welcome to Mo i Rana

En mer internasjonal by

Rana forventer en stor andel internasjonale tilflyttere de neste årene. Vi ønsker de skaper sitt hjem her.

Welcome to Mo i Rana er et underprosjekt i VekstMObilisering. Målet med prosjektet er å forberede Rana på endringene som kommer og tilrettelegge for de internasjonale arbeidstakerne. Prosjektet inneholder et bredt spenn av aktiviteter, tiltak og samarbeid.

Menon Economics sin Samfunnsanalyse konkluderte med muligheten for 5000 nye ranværinger innen 2030. Vi ønsker at de skal bli boende, skape vennskap og gjøre kommunen sitt nye hjem. Vårt mål er å skape et samfunn som er åpen og inkluderende til de internasjonale arbeidstakerne. For å oppnå dette målet har det blitt etablert flere grupper som representerer ulike sektorer; 

  • Kommunikasjon
  • Kultur og samfunn
  • Utdanning
  • Relokasjon og velkomst
  • Arbeidsintegrering
  • Myndigheter

Gruppene arbeider med sine respektive områder med å tilrettelegge for veksten og endringene som forventes. 

Yasna Mimbela

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: 408 56 225
E-post: Yasna.Mimbela@ru.no

NYTTIGE LENKER

Samarbeid med FNs migrajsonsbyrå

I mars 2022 signerte Rana kommune og FNs migrasjonsbyrå, Den Internasjonale Organisasjonen for Migranter (IOM), en samarbeidsavtale etter oppfordring fra Rana Utvikling.  

Avtalen omhandler å samarbeide for best mulig inkludering, migrasjon og mottakelse av internasjonale arbeidskraft. Den store veksten krever nytenking og samarbeid med de mest erfarne kompetansemiljøet innen arbeidsmigrasjon. Avtalen innebærer et samarbeid mellom kommunen og IOM for å lære av hverandre, sikre gode prosesser og en bærekraftig arbeidsinnvandring til Rana. 

Rana kommune er første kommune i Norge som signerer en slik avtale med FNs migrasjonsbyrå.

HR-nettverket

Det er viktig at partnerne til FREYRs arbeidstakere føler seg som en del av samfunnet og får etablert et nettverk. HR-nettverket er en del av Welcome to Mo i Rana-prosjektet og utfyller flere aspekter av arbeidet rundt VekstMoblisering. 

Det er viktig at privat og offentlig sektor får kjennskap til statlige regler og prosesser rundt arbeidsinnvandring for å gjøre det enklere for aktørene å ansette internasjonal arbeidskraft. HR-nettverket deler erfaring, kunnskap og tips for å gjøre prosessen enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Det er svært ønskelig at det skal være lett å få arbeid i Rana. HR-nettverket er en mulighet for HR-avdelingene å ha kontakt med hverandre og tipse hverandre om mulige arbeidstakere. 

Bedriftene i HR-nettverket har forpliktet seg til å;

  • Lyse ut stillinger
  • Vurdere om alle åpne stillinger kan bli besatt av engelskspråklige
  • Skape stillingsutlysninger på engelsk

INTERNASJONAL SKOLE

EN OFFENTLIG INTERNASJONAL SKOLE

For en forelder er det viktig å vite at barna får gå på en god skole. Dette er særlig gjeldende når en familie flytter, både innen- og utenlands. Med FREYRs etablering er det forventet en betydelig andel tilflyttning av internasjonale barnefamilier.

Vi arbeider sammen med Rana kommune og Nordland fylkeskommune om å etablere en IB-linje i både grunnskolen og på videregående. Linjene er tiltenkt å være en del av den offentlige skoletilbudet, dermed kan det tilbys et engelskspråklig internasjonalt annerkjent skoletilbud samtidig som de blir inkludert i lokalsamfunnet. 

 

MINT (Mo i Rana International) er et arrangementkonsept gjennom Welcome to Mo i Rana. Konseptet går ut på engelskspråklige arrangementer som skal skape nettverk, vennskap og samhold mellom den norskspråklige befolkningen og den internasjonale befolkningen. 

Arrangementene kjennetegnes som åpne for alle og det skal være lett å delta både alene og med andre. Ser du denne logoen skal du vite at du er velkommen, uansett språk!


Ønsker du å arrangere et MINT-arrangement?

Last ned verktøykassen for MINT-arrangementer