Omdømme og attraktivitet

Besøkslyst, bolyst, blilyst

Ved å jobbe med strategisk posisjonering og synlighetstiltak, økes vår attraksjonskraft mot nye innbyggere, samtidig som vi øker internstolthet.

Omdømme og attraktivitet er et delprosjekt under VekstMObilisering for batterifabrikk, som har som mål om å støtte opp under FREYRs etablering av batterifabrikk og skape flest mulig positive ringvirkninger. 

Prosjektet skal posisjonere Mo i Rana som et attraktivt sted å bosette seg for nye innbyggere, ved å igangsette tiltak som styrker kommunens omdømme. Her inngår også tiltak innen digitalt omdømme, uttrykk og tilstedeværelse.

Omdømme handler om personers oppfatning av et sted. Hvordan andre vurderer og bedømmer oss.

Ved å jobbe med strategisk posisjonering og synlighetstiltak, økes vår attraksjonskraft mot nye innbyggere, samtidig som vi øker internstolthet.

Vel så viktig å beholde de innbyggerne vi har; blilyst. Som å øke tilflyttingen; bolyst!

 

Iselin Breirem

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: 478 46 127
E-post: Iselin.Breirem@ru.no

NYTTIGE LENKER

Digitale Mo i Rana

For å lykkes med rekrutteringen er vi nødt til å vekke interessen for Mo i Rana, nasjonalt og internasjonalt. Vi har arbeidsplassene, men vi må ikke ta for gitt at arbeidstakerne kommer. I etablerte turistdestinasjoner jobber de med «reasons to return», og det må vi også, men vi må også jobbe med «reasons to come». Vi må lokke tilflytterne med mer enn en arbeidsplass. Første møte med et sted er ofte digitalt. Vi oppfordrer alle ranaværinger til å bruke sosiale medier aktivt med emneknaggen #MoiRana. Det vil bidra til å skape synlighet og vise byen frem!

Et ledd i arbeidet med vår digitale synlighet er etableringen av en felles informasjonsside om Mo i Rana og heter naturligvis moirana.com. Nettsiden inneholder informasjon om arbeid, leiemuligheter, opplevelser og aktiviteter! Målet for nettsiden er for å samle all  relevant informasjon om Mo i Rana som tilflyttere, turister og innbyggere måtte ønske! Vi vil vise frem Mo i Rana som den kulturbyen den faktisk er!

Merkevaren Mo i Rana

For å skape et godt omdømme er det nødvendig å ha en god og gjenkjennelig merkevare. Just do it, Think Different og Red Bull Gives You Wings er mer enn bare slagord. De er bygget rundt og støtter opp et større budskap og merkevare. For å gjøre vårt budskap om vekst og muligheter i regionen kjent og minneverdig må vi ha en god merkevare.

Derfor ble derfor utarbeidet i prosjektet en merkevareplattform. Den er ment til å sørge for at vi har en rød tråd i all kommunikasjon rundt Mo i Rana. Merkevareplattformen er en verktøykasse og en samarbeidsplattform som gir retning i all kommunikasjonsarbeid og som vil øke Mo i Ranas anerkjennelse og attraktivitet. Det vil gjøre oss konsekvente i alt vi sier og alt vi gjør!

Plattformen er nå gjort tilgjengelig for alle som markedsfører Mo i Rana! Du kan finne den lengre opp på siden.