Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset

Rana Utvikling har fra 2015 arbeidet med å sikre et fortsatt sterkt Helgelandssykehuset i Mo i Rana, jf. strategisk næringsplan. Arbeidet har skjedd som oppdrag fra Rana kommune.

Rana er Nord-Norges tredje største by med store vekstambisjoner innenfor grønn industri, servicenæringer og byutvikling. Et sykehus med akuttfunksjoner er nødvendig for befolkningen, men også helt avgjørende infrastruktur for ny grønn industri som er i ferd med å bygges ut i Rana. Beredskap er i seg selv viktig for industrien, samtidig som industri og sykehus har gjensidig nytte av hverandre med hensyn til rekruttering og partnerarbeidsplasser.

Beslutningen fra helseministeren i januar 2020 innebærer to akuttsykehus på Helgeland. Det er i tråd med Rana kommunes holdning hele veien om en balansert og ikke splittende løsning for regionen. 

For Rana er det uheldig at det ble vedtatt flytting av hovedkontor, en endring som ikke var utredet og i strid med anbefalingen fra administrasjonen både i Helgelandssykehuset og Helse Nord.  Enheten som har skapt de økonomiske overskudd fra 2002 – 2019, som foretaket skal benytte til investeringer, ble ikke belønnet for det.

Den besluttede strukturen kan likevel bli en god løsning for befolkning og næringsliv dersom den klart største sykehusenheten på Helgeland får utviklingsmuligheter som gagner både rekruttering, bygging av fagmiljø og pasientbehandling på Helgeland.

REIDAR RYSSDAL

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mobil: +47 994 08 422
E-post: reidar@ru.no

OLE M. KOLSTAD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.