Relevante rapporter

Relevante rapporter

Rana Utvikling vil på denne siden legge ut lenker til relevante rapporter for Rana som region.

Temaplan næringsutvikling for Rana kommune

Last ned rapporten her.

JOB OPPORTUNITIES IN MO I RANA AND THE RANA REGION

Download our Labour Market Report 2021

Godsstrømsanalyse Nord-Helgeland 2020

Transportuvikling har på oppdrag for Rana Utvikling utarbeidet en godsstrømsanalyse for Nord-Helgeland.

Last ned rapporten her.

Et elektrisk Helgeland - Kartlegging av mulig fremtidig kraftbehov

Kunnskapsparken i Bodø har på oppdrag for Rana Utvikling og Mosjøen og omegn næringsselskap kartlagt Helgeland sine fremtidige kraftbehov.

Last ned rapporten her.

Høring: EU's hydrogenstrategi

RU har gitt innspill til EU’s arbeid med en ny hydrogenstrategi. 

Bærekraftig byutvikling av byen vår Mo i Rana

Last ned rapporten her.

Mineralprosjektet på Indre Helgeland

Last ned sluttrapporten her.