Relevante rapporter

Relevante rapporter

Rana Utvikling vil på denne siden legge ut lenker til relevante rapporter for Rana som region.

Oslo Economics: Rullebanelengde ny lufthavn ved Mo i Rana

Last ned rapporten her.

Menon Economics: Subsidiebildet for batterinæringen i utvalgte land

Last ned rapporten her.

Årsrapport 2021

Last ned rapporten her.

Welcome to Mo i Rana-brosyren

Last ned brosjyren her.

Menon Economics: Ringvirkninger og samfunnseffekter av FREYRs etablering i Mo i Rana

Last ned rapporten her.

VekstMObilisering: 10.000 nye innbyggere i Mo i Rana og regionen

Last ned rapporten her.

Temaplan næringsutvikling for Rana kommune

Last ned rapporten her.

JOB OPPORTUNITIES IN MO I RANA AND THE RANA REGION

Download our Labour Market Report 2021

Godsstrømsanalyse Nord-Helgeland 2020

Transportuvikling har på oppdrag for Rana Utvikling utarbeidet en godsstrømsanalyse for Nord-Helgeland.

Last ned rapporten her.

Et elektrisk Helgeland - Kartlegging av mulig fremtidig kraftbehov

Kunnskapsparken i Bodø har på oppdrag for Rana Utvikling og Mosjøen og omegn næringsselskap kartlagt Helgeland sine fremtidige kraftbehov.

Last ned rapporten her.

Høring: EU's hydrogenstrategi

RU har gitt innspill til EU’s arbeid med en ny hydrogenstrategi. 

Bærekraftig byutvikling av byen vår Mo i Rana

Last ned rapporten her.

Mineralprosjektet på Indre Helgeland

Last ned sluttrapporten her.