Venture North

Invest in Rana Region Norway

Foto: Jan Inge Larsen, Helgeland Reiseliv

Venture North

Prosjektet «Venture North» jobber strategisk med å tiltrekke eksterne virksomheter til regionen, markedsføre og analysere regionens fortrinn og mulighetsrom, samt profesjonalisere vertskapsarbeidet i regionen. Herunder, utvikle vertskapsrollen og et profesjonelt mottaksapparat for håndtering av innkommende henvendelser.

Venture North kan tilby:

  • Informasjon og data om regionale og bransjespesifikke forhold
  • Bistand til å identifisere ledige areal i regionen
  • Nettverksbygging, både offentlig og privat
  • Planlegging og gjennomføring av forretnings- og delegasjonsbesøk

Prosjektet har ett bredt partnerskap bestående av både private og offentlige bedrifter:

For mer informasjon om Venture North besøk vår nettside Venture North

ANNFRID OLSEN

PROSJEKTLEDER INVEST IN

KONTAKT
Mob: +47 907 53 322
E-post: annfrid@ru.no

KRISTIN FRODAHL ROGNERUD

PROSJEKTMEDARBEIDER

KONTAKT
Mobil: +47 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

OLE M. KOLSTAD

ADM.DIR i Rana Utvikling

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

JARL-HÅKON OLSEN

KOMMUNIKASJONS-RÅDGIVER

KONTAKT
Mob: +47 417 89 518
E-post: Jarl@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.