Invest in Rana Region

Foto: Jan Inge Larsen, Helgeland Reiseliv

Invest in Rana Region

Vår region har store vekstambisjoner og prosjekter som potensielt kan kreere flere tusen arbeidsplasser.

Formålet med prosjektet «Invest in Rana-regionen» er å innføre en profesjonell og strukturert tilnærming for tilrettelegging av nye virksomheter i regionen. RU ønsker sammen med et strategisk partnerskap å utvikle vertskommunerollen for innkommende henvendelser av høy kvalitet. Samtidig ønsker vi å igangsette målrettet arbeid for å tiltrekke oss nye virksomheter. 

Foreløpige partnere i prosjektet

  • Rana kommune
  • Lurøy kommune
  • Nesna kommune
  • Hemnes kommune
  • Rana Gruber

Det er etablert et strategisk samarbeid med Invest in Bodø. Samarbeidet vil i stor grad gå på metodisk arbeid.ANNFRID OLSEN

PROSJEKTLEDER INVEST IN

KONTAKT
Mob: +47 907 53 322
E-post: annfrid@ru.no

KRISTIN FRODAHL ROGNERUD

PROSJEKTMEDARBEIDER

KONTAKT
Mobil: +47 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

OLE M. KOLSTAD

ADM.DIR i Rana Utvikling

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

OLE PETTER RUNDHAUG

PROSJEKTMEDARBEIDER

KONTAKT
Mobil: +47 952 54 183
E-post: ole.petter.rundhaug@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.