Kompetanse og forskning

Et campus, to universiteter

Kompetanse og forskning er et delprosjekt under VekstMObilisering. Det har som mål å skape flere relevante utdanningstilbud og styrke forskningsmiljøet i Mo i Rana. 

Med bakgrunn i FREYRs etablering av gigafabrikker for produksjon av battericeller har det blitt et større fokus på å etablere flere relevante utdanningstilbud i Mo i Rana.

Byen har i dag et campus hvor Nord Universitet og UiT har utdanningstilbud. Vi ønsker å styrke Campus Helgeland for gi ungdommene flere utdanningsmuligheter lokalt og sikre næringslivet kompetent arbeidskraft. Vi vil også fokusere på å sikre flere utdanningsmuligheter innenfor fagskolen gjennom samarbeid med relevante aktører.

Det lokale næringslivet er avhengig av kompetent arbeidskraft til sine bedrifter for å beholde sin posisjon i et globalt konkuransemarked. En viktig brikke i dette er forskning. Derfor er målet om å styrke forskningsmiljøet i Mo i Rana et vesentlig punkt i prosjektet. Styrkningen av forskningsmiljøet i Mo i Rana vil også skape et mer variert arbeidsliv og gjøre byen mer attraktiv for de med høyere utdanning.

PETTER SVENDSEN

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: 
E-post: Petter.Svendsen@ru.no

NYTTIGE LENKER