Etablererservice

Etablererservice

– gir kompetanse og veiledning for deg som vil starte bedrift i Rana regionen.

Etablererservice er Rana Kommunes tilbud til gründere og bedrifter i Rana. Etablererservice har et samfunnsøkonomisk perspektiv og vi jobber for å legge til rette for utvikling av lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i regionen. Etablererservice tilbyr råd og veiledning, arrangerer etablererkurs og er medarrangør for Arctic Innovation Week Nord-Norge, samt tilbyr gratis kontorplasser i en oppstarts- og utviklingsperiode. Tilbudet er gratis og åpent for alle bransjer og næringer med både lokalt og internasjonalt marked.

Rana Utvikling har drevet med veiledning av gründere og bedrifter i Rana i over 30 år og vi har et langsiktig samfunnsperspektiv som går på å utvikle entreprenørskapskulturen i vår region og for å lykkes har vi mange gode samarbeidspartnere både regionale, nasjonale og internasjonale.

Etablererveiledning

Til bedrifter og gründere tilbyr bistand til forretningsmessig utvikling, herunder:

  • Markedsanalyser og strategier
  • Forretningsstrategi og modell
  • Økonomiske analyser
  • Valg og stiftelse av selskap,
  • Investerings og finansierings bistand.
  • Mentor og styremedlem

Vi i Ru har ett stort nettverk i både privat og offentlige virksomheter, som vi kan koble på den enkelte gründer eller bedrift.

Terskelen for å få veiledning er lav – har du ambisjon om å bli gründer, så ta kontakt! 

Etablererkurs

Har du en drøm om å starte egen bedrift?

Rana Utvikling har i samarbeid med MON, Saltdal Utvikling, Egga Utvikling og Futurum skapt en felles plattform for etablereropplæring i Nordland. Etablererprogram Nordland gir deg kompetanse som hjelper deg når du skal etablere, utvikle og drifte, eller videreutvikle din egen virksomhet. Entrepenører i alle nordlandskommunene kan søke om å delta. Du må ha en idé eller en bedrift, og du må være motivert for å arbeide med å videreutvikle den til en lønnsom og bærekraftig virksomhet. 

Etablererprogrammet gir en innføring i relevant forretningsteori, og du får realistetstestet egen idé, konsept og forretningsplan ,samt at du møter andre i samme situasjon. Dette er kurset for deg som har en gründerspire i magen, en god idé du vil realisere, eller nettopp har startet egen bedrift. 

Etablererprogrammet gir deg en grunnleggende kunnskap om etableringsfaglige emner som;

  • Avklaring av kundebehov og markedsanalyse
  • Forretningside og forretningsmodell
  • Økonomi og budsjetter
  • Salg og markedsføring.

I løpet av kurset skal man ha utarbeid et forretningskonsept og ha utarbeidet førsteutkast forretningsplan. Kurset avsluttes med presentasjon av forretningskonsept på en avslutnings lunsj.

Programmet er utviklet av og arrangeres av Entreprenerdy. Programmet er digitalt. Mellom samlingene er du velkommen til å benytte deg av kontorplass ved Væxt Co Working i Mo i Rana og du vil kunne få veiledning, råd og hjelp av prosjektansvarlig Nina Skaret.

Se oversikten over kommende kurs

For informasjon om Etablereservice ta kontakt med Annfrid Olsen.
E-post: annfrid@ru.no , mobil: + 47 907 53 322

ANNFRID OLSEN

PROSJEKTANSVARLIG

Leder for etablererservice

KONTAKT
Mail: annfrid.olsen@ru.no 
Mobil: +47 90 75 33 22

SKJEMA FOR NEDLASTING

HELGELAND ENTREPRENØRSKAPSPLATFORM

Har du lyst til å starte bedrift? Vi kan hjelpe deg å utvikle forretningsideen din.
Dette er en tjeneste fra Kunnskapsparken Helgeland, Rana Utvikling og Mosjøen og Omegn næringsselskap.