Etablererservice

Etablererservice

– gir kompetanse og veiledning for deg som vil starte bedrift i Rana regionen.

Etablererservice er Rana Kommunes tilbud til gründere og bedrifter i Rana. Etablererservice har et samfunnsøkonomisk perspektiv og vi jobber for å legge til rette for utvikling av lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i regionen. Etablererservice tilbyr råd og veiledning, arrangerer etablererkurs og Gründeruka Helgeland, samt tilbyr gratis kontorplasser i en oppstarts- og utviklingsperiode. Tilbudet er gratis og åpent for alle bransjer og næringer med både lokalt og internasjonalt marked.

Ru har drevet med veiledning av gründere og bedrifter i Rana i over 30 år og vi har et langsiktig samfunnsperspektiv som går på å utvikle entreprenørskapskulturen i vår region og for å lykkes har vi mange gode samarbeidspartnere både regionale, nasjonale og internasjonale.

Etablererveiledning

Til bedrifter og gründere tilbyr bistand til forretningsmessig utvikling, herunder:

  • Markedsanalyser og strategier
  • Forretningsstrategi og modell
  • Økonomiske analyser
  • Valg og stiftelse av selskap,
  • Investerings og finansierings bistand.
  • Mentor og styremedlem

Vi i Ru har ett stort nettverk i både privat og offentlige virksomheter, som vi kan koble på den enkelte gründer eller bedrift.

Terskelen for å få veiledning er lav – har du ambisjon om å bli gründer, så ta kontakt! 

Etablererkurs

Har du en drøm om å starte egen bedrift?

RU arrangerer to etablererkurs i året. Kurset er for alle som vil vurdere potensialet i egen forretningsidé.  Etablererkurset gir en innføring i relevant forretningsteori, og du får realitetstestet egen idé, konsept og forretningsplan, samt at du møter andre i samme situasjon. Dette er kurset for deg som har en gründerspire i magen, en god idé du vil realisere, eller nettopp har startet egen bedrift.
Gjennom kurset får du grunnleggende kunnskap om etablerings faglige emner som:

  • Avklaring av kundebehov og markedsanalyse
  • Forretningside og forretningsmodell
  • Økonomi og budsjetter
  • Salg og markedsføring.

I løpet av kurset skal man ha utarbeid et forretningskonsept og ha utarbeidet førsteutkast forretningsplan. Kurset avsluttes med presentasjon av forretningskonsept på en avslutnings lunsj.

Kurset arrangeres av Rana Utviklings gründercoach, Annfrid Olsen, som gir deltakerne både individuell oppfølging og veiledning underveis i kurset.

Kurset er åpent for alle fra Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy og Træna.

Kurset består av tre samlinger på på dagtid mellom kl 09:00 til 16:00 vår og høst.

For informasjon om Etablererkurs ta kontakt med Annfrid Olsen.
E-post: annfrid@ru.no , mobil: + 47 907 53 322

ANNFRID OLSEN

PROSJEKTANSVARLIG

Leder for etablererservice

KONTAKT
Mail: annfrid.olsen@ru.no 
Mobil: +47 90 75 33 22

SKJEMA FOR NEDLASTING

HELGELAND ENTREPRENØRSKAPSPLATFORM

Har du lyst til å starte bedrift? Vi kan hjelpe deg å utvikle forretningsideen din.
Dette er en tjeneste fra Kunnskapsparken Helgeland, Rana Utvikling og Mosjøen og Omegn næringsselskap.