VekstMObilisering

Batterifabrikken skaper nye muligheter for Mo i Rana

VekstMObilisering er det største pågående prosjektet til Rana Utvikling. Målet er å støtte opp rundt FREYRs etablering og skape flest mulig positive ringvirkninger.

 

Rana står ovenfor den største vekstmuligheten sin på flere tiår, men den vil ikke komme av seg selv. VekstMObilisering arbeider for å tilrettelegge tjenester og tilbud, gi relevant informasjon til nye innbyggere og bruke mulighetene som skapes til å utvikle byen.

Prosjektet finansieres av lokalt næringsliv, Rana kommune og Nordland fylkeskommune

VekstMObilisering inneholder flere store delprosjekter. Her kan du lese litt mer om dem. 

Vi forventer en hel del internasjonale arbeidstakere vil flytte til Mo i Rana for å arbeide på fabrikkene til FREYR. Prosjektet for velkomst og onboarding, Welcome to Mo i Rana, skal sørge for å gjøre det enklere å flytte til og bo i Rana. Dette inkluderer engelske jobber, sosiale nettverk og tilgjengeliggjøring av informasjon.

Delprosjektet ledes av Yasna Mimbela.

For å tiltrekke kompetent arbeidskraft til Mo i Rana er det viktig at både byen og kommunen har et godt omdømme og er en attraktiv kommune å etablere seg i. Delprosjektet Omdømme og attraktivitet jobber for å styrke Mo i Rana sitt omdømme nasjonalt og internasjonalt, samtidig som lokale innbyggere blir mer stolte av byen sin.

Delprosjektet ledes av Iselin Breirem

Relevante utdanningstilbud er en viktig brikke innen både rekrutering og styrking at det lokale næringslivet. Kompetanse og forskning skal sørge for at det etableres flere relevante utdanningstilbud og bygge et sterke forskningsmiljø i Mo i Rana.

Delprosjektet ledes av Petter Svendsen

Teamet arbeider med å se på grønne mobilitetsløsninger og hvilke tiltak på infrastruktursiden som er nødvendig. Målet for teamet er å sikre en god og tilrettelagt infrastruktur både for næringsliv og innbyggere på bakgrunn av etableringen. 

Delprosjektet ledes av Kristin Frodahl Rognerud.

OLE M. KOLSTAD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

YASNA MIMBELA

ONBOARDING

KONTAKT
Mobil: 408 56 225
E-post: Yasna.Mimbela@ru.no

ISELIN BREIREM

OMDØMME OG ATTRAKTIVITET

KONTAKT
Mobil: 478 46 127
E-post: Iselin.Breirem@ru.no

PETTER SVENDSEN

KOMPETANSE OG FORSKNING

KONTAKT
Mobil: 
E-post: Petter.Svendsen@ru.no

KRISTIN FRODAHL ROGNERUD

TEAM GRØNN MOBILITET OG INFRASTRUKTUR

KONTAKT
Mobil: 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

JARL-HÅKON OLSEN

KOMMUNIKASJON OG POSISJONERING

KONTAKT
Mobil: 417 89 518
E-post: Jarl@ru.no

NYTTIGE LENKER