En helhetlig plan for reiselivet i regionen

– Reiselivsutvikling er samfunnsbygging

Masterplanen skal bidra til å forvalte og styrke reisemålet Nord-Helgeland til det beste for lokalsamfunnene, næringen, miljøet og de besøkende ved å utvikle et bærekraftig reisemål som skaper livsgrunnlag for fremtidige generasjoner.

For å oppnå dette skal det utvikles opplevelser, transportløsninger, markedstiltak og en reisemålsledelse som gjør at Nord-Helgeland fremstår som et attraktivt reisemål hele året og et godt sted å bo. Gjennom reiselivssatsingen skal både næringen og lokalsamfunnene bli mer bærekraftig ved å bidra til økt verdiskaping, sterkere miljøfokus og bedre samfunnsutvikling på hele Nord-Helgeland.

Planen legger FN sine bærekraftmål til grunn, og bygger på Innovasjon Norge og NHO reiseliv sin tilpassing av UNWTO sine prinsipper for bærekraftig reiseliv: «Bærekraftig reiseliv tar vare på natur- og kulturverdiene våre, styrker de sosiale verdiene og får frem stoltheten i lokalsamfunnene våre, utvikler nye arbeidsplasser og sikrer en verdiskaping som gjør reiselivsnæringen økonomisk levedyktig.»

Merket for Bærekraftig reisemål skal oppnås innen 2027 for reisemålet Nord-Helgeland, og en har stimulert til utvikling av bærekraftige bedrifter som både er lønnsomme, har helårige arbeidsplasser og tilbyr meningsfulle opplevelser forankret i det stedlige ressursgrunnlaget.

Cecilie Nordvik

PROSJEKTANSVARLIG MASTERPLAN FOR REISELIV

KONTAKT

Mail: cecilie.nordvik@ru.no 
Mobil: +47 97 57 87 25

Prøv ut vårt interaktive kart over opplevelser i regionen! (Lenke)