Midtskandia

Midtskandia

Midtskandia er en av Nordisk Ministerråds offisielle grensekomitéer. Hovedoppdraget er å eliminere grensehinder og bidra til felles utviklingsprosjekt mellom Nordland og Västerbotten, spesielt Helgeland.

Visjonen er; «Midtskandia gör det enklare och bättre att leva och verka i gränsregionen Helgeland/Västerbotten».

Midtskandia skal være en premissgiver og kunnskapsbærer overfor beslutningstakere i grenseoverskridende spørsmål. Dette gjør organisasjonen ved å være initiativtaker og pådriver, samt arbeide målrettet for å fjerne grensehinder for innbyggere og næringsliv.

Spesielt Helgeland som region er aktiv i å utvikle lokalt næringsliv over landegrensene, nettopp på grunn av den nærhet og de tette bånd som alltid har vært over grensen.

Medlemmer i Midtskandia er Nordland Fylkeskommune, Region Västerbotten, samt åtte kommuner i Västerbotten, ti kommuner på Helgeland og noen aktører fra næringslivet.

På norsk side er det Rana Utvikling som ivaretar sekretariatrollen. Ny 3.arig kontrakt ble signert 30.01.20.

Allan Berg

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mobil: +47 979 85 865
E-post: Allan@ru.no

NYTTIGE LINKER

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.