Kommunalt Næringsfond

Har du eller din bedrift et prosjekt som kan bidra til utvikling i næringslivet i Rana?

Da kan du søke om tilskudd gjennom kommunens næringsfond.

Søknad om tilskudd fra næringsfondet sendes inn via regionalforvaltning.no. Videre er det Rana kommunes leverandør for næringsutviklingsarbeid, Rana Utvikling, som gjør en vurdering av søknaden før den skal behandles i formannskapet. 

Søknadsfrist er satt til to ganger i året, 1.mars og 1.september. 

Vedtekter for næringsfondet ble revidert i 2023.

 

Spørsmål angående søknadsprosessen rettes til prosjektansvarlig i Rana Utvikling AS;

Allan Berg via e-post eller telefon; 97 98 58 65

Allan Berg

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 97 98 58 65
E-post: allan@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.