Reisemålsutvikling

«Fra Fjell til Hav nord på Helgeland»

Reisemålutviklingsprosessen på Nord-Helgeland er et viktig verktøy for en helhetlig og innovativ utvikling av regionen vår. Arbeidet vil være basert både på de besøkendes og de fastboendes sine ønsker og behov, på reisemålets forutsetninger og muligheter, og på prinsippene for bærekraft, dvs. hensyn til både natur, kultur, miljø, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

Fra Fjell til Hav nord på Helgeland

Rana kommune ved Rana Utvikling AS tok i januar 2020 initiativ til et reisemålsutviklingsprosjekt sammen med nabokommunene Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy. Målet med prosjektet er å utarbeide en langsiktig og helhetlig strategi for å styre utviklingen av reiselivet på Nord-Helgeland og sørge for at vi får riktige gjester – på riktig sted – til riktig tid.

Rapport forstudiet
Reisemålet Nord-Helgeland

I 2027 skal Nord-Helgeland være kjent for sin rikholdige og mangfoldige opplevelsesmeny, tuftet på møter med lokalbefolkningen, lokal mat, den stedspesifikke historien og de grønne, sømløse opplevelsesrike reisene både på vann og land. Og resultatet er lokal verdiskaping hele året og levende lokalsamfunn.

Last ned rapporten fra forstudiet her. Rapporten er utarbeidet at Mimir.

Reisemålsprosessen

Reisemålsprosessen består av tre faser:

Informasjonsmøte

Reisemålsutvikling på Nord-Helgeland 10. juni 2021

Ordføreren har ordet

Noen ord om prosessen, av Hanne Davidsen, ordfører i Nesna kommune

Som ordfører i en kommune på Helgelandskysten så kjenner jeg at vi står på kanten av noe stort. Gjennom mange år har vi hatt en jevn strøm av turister og besøkende som har bodd og campet hos Nina på Havblikk, Per Inge på Tomma og har hatt båt liggende i småbåthavna.

Gjestene har kost seg på Nesna og Nesnaøyene, og vi har kost oss med besøket.

I 2020 eksploderte det i noen korte sommermåneder. Det var kø på ferja, kul på campingen, det var teltleir på Tomma og det sov folk i hvert et tre på Rødvika. Restaurantene bemannet opp, Coop hadde et fantastisk år, minipolet omsatte som et mediumpol. Vi hadde plutselig underskudd på toalettkapasitet, underskudd på materiell og det var et voldsomt informasjonsunderskudd – hvor, når, hvilken, hva? Hurtigbåt, ferge, turstier, spiseplasser, Myken, Tomma, Træna, Levang, E6 og FV 17 – hva, hvilken, når, hvor

Det var utrolig dynamisk, utrolig travelt, utrolig moro, og så plutselig.. ble det helt stille. Sesongen var kort og knallhard. Aktørene hadde rekordomsetning i juli og august, men svake skuldersesonger.

Og da kommer vi til kjernen i dette prosjektet, som jeg synes er veldig spennende. Vi skal være bærekraftig som reisemål, hvor opplevelsene står i stil til forventningene og gleden av å være på nye steder, eller besøke steder du har vært før, er i fokus og ikke irritasjon over ting som ikke virker og steder som har mista magien. Vi må ha økonomisk bærekraftige bedrifter som kan takle stormen, men som samtidig ikke knekker ryggen i stilla. Vi må ha et miljømessig bærekraftig reiseliv som reduserer fotavtrykket – og hvor akkurat det er en del av opplevelsen! Vi må trekke folk til regionen som har oss som mål – Vi skal til Helgeland i år!

Vi skal være åpen, inkluderende, hyggelige og trivelige, romslige og hjelpsom. Det krever at vi har kontroll på informasjon, trafikk, søppelhåndtering, sanitære forhold, vi har ferger og båter som går og har plass nok.

Dette prosjektet har dette som fokus. Hvordan skape gode opplevelser for fine folk som besøker hyggelige steder med vertskap som ønsker deg velkommen og som tar deg inn. Ikke ett som håndterer deg. Vi må skape rammer og strategier som gir oss mulighet til å investere tid til de som investerer tid til oss. Vi i Nesna vil bidra til det og vi vil være med på et felles løft gjennom dette prosjektet. 

Vårt bidrag vil også være som skolested og som vertskommune for høgere utdanning er vi i ferd med å utvikle et samarbeid med Universitet i Tromsø om forskning på post-korona reiseliv og vi håper også det vil gi, på sikt, utdanningstilbud her på Helgeland!

Vi krummer ryggen for 2021 og satser på en knallsommer og en fin høst. Denne gangen er vi litt bedre forberedt, men vi skal bli bedre, vi skal utvikle Nesna og Nord-Helgeland som et trivelig, bærekraftig, vakkert og solid reisemål, og det håper jeg vi kan gjøre sammen.

Les mer

Workshop

Reisemålsutvikling på Nesna 27. oktober 2020

Kontakt

CECILIE NORDVIK​

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 975 78 725
E-post: cecilie.nordvik@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.