Norge har overskudd av ren utslippsfri energi. Dette gir oss store muligheter til å bygge opp ny industri som kan senke verdens klimautslipp. Batterifabrikker, CO2-fangst, hydrogen og mer fornybar kraft er en del av løsningen. Dette er grønne elektriske verdikjeder.

Tid: 3. juni 2021
Kl 10:00 – 14:15
Sted: Digitalt
Påmelding: Klikk her

Innledere

Moderator: Thina Saltvedt, sjefanalytiker Nordea

Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO
Peggy Hessen Følsvik, leder i LO
Ingelin Drøpping,
divisjonsdirektør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjons Norge
Tom Jensen, adm.dir. Freyr AS
Arve Ulriksen
, adm.dir. Mo Industripark AS
Toini Løvseth,
direktør Energi Norge
Tony Christian Tiller, statssekretær (H) Olje- og Energidepartementet
Espen Barth Eide, stortingsrepresentant (Ap), Energi- og miljøkomiteen
Terje Halleland
, stortingssrepresentant (Frp), Energi- og miljøkomiteen
Ole Løfsnes
, energisjef Alcoa

Påmelding