Norge har overskudd av ren utslippsfri energi. Dette gir oss store muligheter til å bygge opp ny industri som kan senke verdens klimautslipp. Batterifabrikker, CO2-fangst, hydrogen og mer fornybar kraft er en del av løsningen. Dette er grønne elektriske verdikjeder.

Tid: 3. juni 2021
Kl 10:00 – 14:15
Sted: Digitalt
Påmelding: Klikk her

Program for Clean Energy
Conference – 3. juni 2021

 

10:00 – Norge fra fossil til fornybar nasjon

Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO

 

Grønne elektriske verdikjeder: Hvordan kan vi få flere arbeidsplasser med eksportorientert verdiskapning innenfor elektrifisering?

Peggy Hessen Følsvik, leder i LO

Industri, omstilling og klimakutt: Arbeidsplasser i hele landet med ny grønn industri.

Bedriftspresentasjon: Siemens

Elferger (Video)

Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark AS

Hvordan jobber Mo Industripark med å bygge ny grønn industri?

Johnny Horsdal, forvaltningssjef Salten Kraftsamband

Hvordan jobber SKS for å legge til rette for grønne elektriske verdikjeder?

Samtale mellom innlederne, ledet av moderator Thina Saltvedt

 

11:15 – 11:30 – Pause

11:30 – Elektrisitet er den nye oljen

Bedriftspresentasjon: Glomfjord Hydrogen

Hydrogen (Video)

Toini Løvset, direktør i Energi Norge

Fornybarnæringens rolle i nye grønne verdikjeder

Ole Løfsnæs, energisjef i Alcoa og leder av kraftrapporten i Prosess 21

Kraftbehovet for industrien framover. Hva trengs for å bygge opp nye eksportindustrier?

Arctic Cluster Team

Presentasjon av en av Norges største industriklynger (Video)

Per Niederbach, divisjonsdirektør for eksport og Invest In

Innovasjon Norges rolle for å framskynde omstilling og investeringer i elektriske verdikjeder.

Tom Jensen, adm.dir. Freyr

Battericelleproduksjon som industriell mulighet og klimamessig nødvendighet

Bedriftspresentasjon: Asko

Elektrifisering av transport (Video)

12:45 – 13:00 – Pause

13:00 – Politisk debatt: Hvordan får vi fart på ny grønn industri?

Bedriftspresentasjon: Grovfjord Mek. Verksted

Bård Meek-Hansen presenterer mulighetene innen marin industri

       
Tony Tiller (H), statssekretær olje- og energidepartementet

       
Espen Barth Eide (Ap), stortingsrepresentant,
Energi- og miljøkomiteen

       
Terje Halleland (Frp), stortingsrepresentant,
Energi- og miljøkomiteen

 

IEA har nylig lagt fram en ny rapport hvor de mener det ikke er rom for utbygging av flere nye oljefelt. EU satser på industribygging gjennom European Green Deal, og i
Norge har flere store industrisatsinger innenfor elektriske verdikjeder blitt lansert. Hvilke konsekvenser har dette for norsk energi- og industripolitikk?
Og hva kan politikerne gjøre for å bidra til å få fart på ny grønn industri og elektriske verdikjeder?

14:15 – Avslutning

 

 

Påmelding