FREYR kan utløse 21 milliarder kroner årlig i eksportverdier fra Nordland

I mars åpnet Norges første battericellefabrikk av sitt slag i Rana kommune i Nordland. Åpningen representerer starten på en ny industri i Norge, og investeringene i Mo i Rana kan alene skape over 4100 nye årsverk i byggefasen og 1580 i et ordinært driftsår.   

Det viser en ny rapport fra KPB som på oppdrag fra Rana Utvikling har analysert hvilke ringvirkninger FREYR bidrar med gjennom sin satsing på batteriproduksjon i Mo i Rana. Analysen viser at FREYR bidrar med ringvirkninger over store deler av landet, både i utbyggings- og driftsfasen.  KPB har sett på FREYR sine batterifabrikker CQP og GIGA Arctic.

 

– Analysen viser at det er mye på spill for et lite lokalsamfunn. Etableringen av en gigafabrikk vil alene bidra med tusenvis av fremtidens industriarbeidsplasser, milliarder av kroner i eksportverdier og betydelige skatteinntekter som vil bidra til å øke verdiskapningen i hele Nord-Norge. Men utviklingen går raskt og Norge må henge med, uttaler Erlend Bullvåg, administrerende direktør i KPB.  

 

Over 4100 årsverk fra byggingen og 1580 årsverk årlig når fabrikken er i drift 

FREYR har per august 2023 investert over 4 milliarder kroner i Mo i Rana i testfabrikken (CQP) og i byggingen av Giga Arctic som startet i juni 2022. Så langt har FREYR benyttet seg av i overkant av 70 leverandørbedrifter, hvorav mer enn 50 norske. I tillegg er det mange underleverandører.  

 

Totalt er det ventet at de to prosjektene til sammen vil skape mer enn 4 100 årsverk i anleggsperioden, hvorav 1 460 årsverk i Nordland. 910 av årsverkene i Nordland vil være i Rana.  

 

Når disse fabrikkene kommer i drift er de ventet å bidra med 1 580 årsverk, hvorav 1 050 årsverk i Nordland. 880 av disse vil være i Rana.  

 

-Utviklingen av Freyr i Mo i Rana er et av Norges største industriprosjekter på fastlandet i moderne tid, og kan om det gis konkurransedyktige rammebetingelser – være starten på en meget lønnsom og attraktiv ny industri i Norge. Etableringen i Freyr er også viktig for å oppnå målsettinger i Veikart for Grønn industri og et stort bidrag til reduserte globale klimautslipp, fastslår Erlend Bullvåg i KPB.

 

Kan øke eksportverdiene med 40% 

I 2022 var Nordland landets fjerde største eksportfylke, hvor det er sjømat, metaller og kjemiske produkter som er de viktigste eksportproduktene. Omstilling til et grønnere samfunn fordrer at Norge utvikler nye eksportnæringer. I Hurdalsplattformen varslet regjeringen målet om å øke norsk fastlandseksport med minst 50 prosent innen 2030. 

 

Prognosen tilsier at eksportverdiene fra Nordland totalt kan øke fra 51,3 milliarder kroner i 2023 til 71 milliarder kroner i 2030, det vil si en økning på 40 prosent sammenlignet med 2023. Gitt at Giga Arctic er i drift som planlagt, øker eksporten gradvis til 21 milliarder i 2028. 

 

Analysen viser at når Giga Arctic er i full produksjon kan denne fabrikken alene bidra med en årlig verdiskaping på om lag 5,2 milliarder kroner i Norge.

 

– Dette er et viktig prosjekt, ikke bare for Mo i Rana, men for Norge. Analysen som KPB har gjennomført viser at etableringen av Freyr gir ringvirkninger over store deler av landet. Eksempelvis har HENT fra Trondheim en kjempekontrakt på anlegget, Bryn Byggklima er fra Asker, Afry og Multiconsult har ansatte over store deler av Norge og eksempelvis er Larvik Ventilasjon fra nettopp Larvik, sier Kolstad, administrerende direktør i Rana Utvikling.

 

– Siden FREYR kom til Rana i 2018 har lokalsamfunnet forberedt seg på befolkningsvekst. Boliger reises, restauranter etableres og nye muligheter åpenbarer seg. Det er mange som nå holder pusten i påvente av at FREYR skal ta en beslutning om Giga Arctic, sier Kolstad.

 

I tillegg kommer andre etableringer i verdikjeden og konsumeffekter nasjonalt. Dersom en større del av verdikjeden lokaliseres i Rana, eksempelvis videreforedling til batteripakker i regi av NIDEC Energy eller andre etableringer, vil eksporten øke ytterligere.   

 

Det finnes også betydelige tomteressurser både i og utenfor Mo Industripark til å kunne bygge enda en fabrikk i Rana med samme areal som Giga Arctic. Hvis en i et tenkt tilfelle bygger ytterligere en fabrikk med samme kapasitet som Giga Arctic, vil det kunne doble nasjonale og lokale ringvirkninger. 

 

Rapporten  kan lastes ned her.

Noen hovedpunkter fra rapporten:

 • Investeringene i Mo i Rana kan alene skape over 4100 årsverk i Norge, og 1580 årlig i drift
  • Totalt 4 100 årsverk i anleggsfasen og ytterligere årlig 1 580 årsverk i drift for både kundekvalifiseringsfabrikk og gigafabrikk
  • Giga Arctic vil i anleggsfasen alene skape 3 700 årsverk, og årlig 1 400 årsverk i et normalt driftsår
  • FREYR har så langt benyttet over 70 leverandører i Mo i Rana, hvorav 50 norske
 • Giga Arctic alene kan øke Nordlands eksportverdier med 21 milliarder kroner.
  • Økningen tilsvarer 41% opp fra dagens eksport
  • Analysen viser at når Giga Arctic er i full produksjon vil denne fabrikken alene bidra med en årlig verdiskaping på om lag 5,2 milliarder kroner i Norge gjennom sine kjøp
  • Etablering av en ny industri gir dermed grunnlag for betydelige skatteinntekter for landet vårt
 • Analysen viser også betydelig økt sysselsetting av høykompetent arbeidskraft i Rana.
  • Estimert 1 170 flere sysselsatte i Rana i 2029.
  • Det er forventet at 70% vil ha master, bachelor eller fagskole, 8% Phd, mens de resterende 22% er fagarbeidere/annet.

Last ned rapporten her:

OLE M. KOLSTAD

ADM.DIR, RANA UTVIKLING

KONTAKT
Mob: +47 948 61 306
E-post: ole.kolstad@ru.no

ERLEND BULLVÅG

ADM.DIR, KPB

KONTAKT
Mob: +47 906 49 591
E-post: eb.kpb.no

Lenker

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.