Velkommen til etablererkurs

Digitalt etablererkurs

Har du en god idé? Har du lyst, vilje og engasjement til å starte din egen bedrift? 19.september og 3.oktober starter nye etableringskurs som hjelper deg på veien!

Nordland trenger flere grûndere og nye bedrifter! For å hjelpe flere i gang gjennomfører vi nettbaserte etablererkurs for oppstartsbedrifter og gründere i Nordland med kursstart 19.september og 3.oktober. 

Etablererkurset gir deg kunnskapene du trenger for å etablere, utvikle og drifte en ny virksomhet. Etablererkurset består av 9 nettsamlinger over 8 uker. To av kursene går på dagtid, og to på ettermdagger og lørdager. 

I løpet av kursprogrammet lærer du å lage en fortningsplan for bedriften din med støtte fra mentorer, gründerhjelpere i kommunen og andre næringslivsaktører. Du får tilgang på S-E-A-M fra Entrepenerdy, et unikt og nyttig planleggingsverktøy som loser deg igjennom hele etableringsprosessen. 

I tillegg til engasjerte veiledere får du et faglig og sosialt nettverk med de andre deltakerne, og sparringspartnerne som heier på deg og din idé.

Om etablererkursene

  • Kursene starter 19.9. og 3.10. og består av ni nettbaserte samlinger over åtte uker. Hver samling varer 2 timer.
  • Mulighet for en fysisk samling etter gjennomført nettkurs
  • Tilgang  på et unikt og nyttig planleggingsverktøy S-E-A-M fra Entrepenerdy, til hjelp gjennom hele etableringsprosessen
  • Engasjerte veiledere, sparringspartneree og et faglig og sosialt nettverk
  • Egenandel kr 4.500,-
  •  

Kursinnhold

     Første digitale samling:

     Presentasjon av deltakerne og prosjektene – forbered gjerne en kort muntlig presentasjon av deg, ditt prosjekt og dine forventninger (1-2 minutter)

     Introduksjon – 6 pilarer for moderne entreprenørskap

     Om programmet og metodikken

     Hvordan du bruker Entreprenerdys digitale verktøy i ditt prosjekt

     Neste steg: Formål – oppgave og hjemmearbeid til neste samling

       

     De neste 8 andre samlingene inneholder disse temaene:

     Introduksjon: 6 pilarer innen moderne entreprenørskaps og S-E-A-M

     Ressurser: Hvilken kunnskap/kompetanse og eiendeler er bedriften din basert på og hvordan bidrar de til å skape konkurransekraft

     Forretningsidé: Hvilke behov skal du dekke? Hva er kjernekompetansen som gjør nettopp deg best egnet til å dekke behovet?

     Forretningsmodell: Hvordan skal du klare å dekke dette behovet

     Målsettinger: Hvilke konkrete milepæler setter du deg i arbeidet med å dekke behovet?

     Oppgaver: Hva må du gjøre for å nå disse milepælene?

     Prognose: Hvordan ser resultat og likviditetsprognoser for 
videreutviklingen ut?

     Avslutning og presentasjon: alle deltakerne presenterer sitt prosjekt

Tidspunkter
 

Samling

 

 


Grupper

Saml. 1:
Oppstart

Saml. 2:
Formål

Saml. 3:
Ressurser

Saml. 4:
Forret-
ningsidè

Saml. 5:
Modell

Saml.6:

Mål

Saml. 7:
Oppgaver

Saml. 8:
Prognose

Saml. 9:
Presentasjon

Gruppe 1
Kl 0900-1100

Gruppe 2
Kl 1800-2000

19.09.

22.09.

29.09.

03.10.

6.10.

20.10.

27.10.

3.11.

10.11.

Gruppe 3
Kl 18-20

Gruppe 4
Kl 09-11

11.10 


12.1018.10.


19.10


22.10.


26.10


25.10


02.11


29.10


09.11


01.11.


16.11


05.11.


23.11


08.11


30.11


12.11


07.12


Meld deg på her!

Har du spørsmål? 

Kontakt: Nina@vextmoirana.no frist: 30.09.21.

ANNFRID OLSEN

PROSJEKTANSVARLIG

Leder for etablererservice

KONTAKT
Mail: annfrid.olsen@ru.no 
Mobil: +47 90 75 33 22