Reisemålsutvikling

«Fra Fjell til Hav nord på Helgeland»

Reisemålsutvikling er et systematisk arbeid for helhetlig utvikling av et reisemål, basert på turistenes ønsker og behov, de fastboendes ønsker og behov, bærekraftige helhetsperspektiv for utvikling, samt reisemålet forutsetninger og muligheter.

Reisemålsutvikling «Fra Fjell til Hav nord på Helgeland»

I september 2020 ble det igangsatt en prosess rundt reisemålsutvikling på nordre Helgeland. Rana Utvikling er initiativtaker og leder av arbeidet, på vegne av kommunene Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy og Rana. Det er nedsatt en bred styringsgruppe med representanter både fra reiselivsnæringene og kommuneadministrasjonene i alle seks kommuner. I tillegg er det ønskelig å involvere alle aktører som har et engasjement og en brennende interesse for utviklingen av reiselivet i regionen. Rådgivningsselskapet Mimir as er engasjert til å lede prosessen. Prosessen gjennomføres i et samarbeid mellom reiselivsbedrifter, kultur- og opplevelsesvirksomheter, transportører, handelsnæring, grunneiere, andre relevante aktører og kommunene.

Denne prosessen ender opp i et overordnet, strategisk dokument som beskriver et felles og langsiktig rammeverk (kalles gjerne en reisemålsstrategi eller Masterplan) for utviklingen av reisemålet.

Reisemålsprosessen består av tre faser:

 

Merket for bærekraftig reisemål og bærekraftig utvikling

Det er et premiss at all reiselivsutvikling i Norge skal være bærekraftig, dvs. ta hensyn til både natur, kultur, miljø, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et  reisemål.  Ved å kartlegge kriterier hva gjelder miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer destinasjonene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft.  

Erfaringene fra bedrifter som har jobbet systematisk med bærekraft er at arbeidet er et viktig verktøy både for bedre styring og en kilde til innovasjon og utvikling.

Dokumenter

Her finner dere diverse dokumenter knyttet til prosessen: 

Oppsummering fra workshop med aktørene 27.10.2020 på Havblikk Nesna

Cecilie Nordvik

Prosjektleder

KONTAKT
Mob: +47 97578725
E-post: cecilie.nordvik@ru.no

NYTTIGE LENKER

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.