COVID-19

Hva gjør vi nå?

RU har etablert krisestab sammen med Ranaregionen Næringsforening.

Vårt desidert viktigste råd nå er at næringslivet må sette seg godt inn i de tiltakene som er kommet fra staten. Gode rådgivere vil her være bedriftens regnskapsfører, jurister, bankene, revisjons- og rådgivingsselskaper samt nasjonale bransjeforeninger. Styrene bør konfereres.

Krisestaben er organisert på følgende måte:

RU og Ranaregionen Næringsforning Ole M. Kolstad, Adm.dir Rana Utvikling Ole.kolstad@ru.no, tel: 948 61 306 Trine Bjerkli Gabor, Styreleder i Ranaregionen Næringsforening Trine.gabor@live.no, tel: 974 80 016
Bransjegruppe Koordinator Kontakt Adm. ressurs fra RU Kontakt
Handel Kristin Haaland kristin.haaland@merkantil-consult.no Annfrid Olsen Annfrid@ru.no, tel. 907 53 322
Restaurant Ken-Ronnie Eilertsen KenEilertsen@msn.com Cecilie Nordvik Cecilie.nordvik@ru.no, tel: 975 78 725
Reiseliv og opplevelser Maiken Johansen maiken@hes.no Cecilie Nordvik Cecilie.nordvik@ru.no, tel: 975 78 725
Gårdeiere Morten Hagh Morten.Hagh@haaland.no Ole-Petter Rundhaug Ole-petter.rundhaug@ru.no
Bygg og anlegg Trond Harry Hansen trond.harry.hansen@mba.no Kristin F. Rognerud Kristin@ru.no
Transport Leif Sagen Leif.sagen@meyership.no Trine Bjerkli Gabor Trine.gabor@live.no, tel: 974 80 016
Tjenester Bjørn Immonen bai@nordadvokatfirma.no Annfrid Olsen Annfrid@ru.no, tel: 907 53 322

Bransjegruppene organiserer sitt eget arbeid. Her diskuteres behov og anbefalinger som videreformidles til lokale, regionale og nasjonale myndigheter, virkemiddelapparatet og partene i arbeidslivet.

Bransjegruppene oppfordres også til å diskutere proaktive tiltak som kan benyttes lokalt og regionalt.

Ta gjerne kontakt med dine bransjekoordinator eller adm. ressurs fra RU.