Styret

Rana Utviklingsselskap er Rana Kommune sin næringsetat, men er organisert som et aksjeselskap med eget styre. Selskapet er mer enn 50 prosent offentlig eid, der Rana kommune har største eierpost med 41 prosent. Nordland Fylkeskommune og Helgeland Invest eier 17 prosent hver, Mo Industripark 14 prosent, mens øvrig næringsliv deler på 11 prosent av aksjene. Styreleder er Arve Ulriksen (Mo Industripark) og nestleder i styret er Torill Valla (Advokatkontoret Nord). De øvrige styremedlemmene er Stig Fossum (Nord Universitet), Jan Erik Furunes (Rana kommune), Randi Erlandsen (Tannhelsesjef, NFK). Siri Jacobsen (Nord Universitetet) er varamedlem.