Resultat av workshop

Oppsummering

Innledning:

Rana kommune vedtok i desember 2013 strategisk næringsplan etter en bred prosess, der markedsføring og omdømme var ett av fem satsingsområder. I mai hadde vi seminar med faglig påfyll om temaet. Seminaret endte med en enighet om at vi i løpet av et år skulle være omforent om en feles kommunikasjonsstrategi/kommunikasjonsplatform for kommune og næringsliv. Arbeidsgruppe og referansegruppe er satt ned, men det er fellesskapet som skal gi svar på hvordan Mo i Rana kan bli mer synlig. Arbeidsgruppa skal løse oppgavene som det er konsensus om. Referansegruppen skal gi innspill og råd i prosessen. På workshop svarte deltagerne på to spørsmål:

  • Konklusjon på spørsmålet: Hva er Mo i Rana i dag?

Mo i Rana har et fragmentert selvbilde og er langt mindre synlig enn vi ønsker. Byen har likevel gode arbeidsplasser innen offentlig og privat virksomhet og en bra industripark. Alle de nevnte løser nasjonale oppgaver. Vi har vakker natur med nærhet til fjord og fjell, og gode oppvekstsvilkår.  

  • Konklusjon på spørsmålet: Hva skal Mo i Rana være kjent for i framtiden?

Mo i Rana skal være kjent for å være Industrihovedstaden i Norge. Vi skal kommunisere dette hovedbudskapet med forskjellig vinkling til ulike målgrupper. 

Noen av verdiene som bygger opp under budskapet:

Mo i Rana skal være Norges industrihovedstad basert på fornybar kraft og bærekraftig drift. Byen er omstillingsdyktig og har private og offentlige virksomheter som løser oppgaver for hele Norge på en brukervennlig og effektiv måte. Campus i Mo i Rana skal være kjent for god samhandling mellom utdanning og næringsliv, i tråd med næringslivet behov. Mo i Rana er en bra by å vokse opp og bo i, med vakker natur med nærhet til fjord og fjell. Disse verdiene skal knyttes til vår identitet «Norges Industrihovedstad» på samme måte som kulturlivet allerede gjør gjennom sine festivaler som Smeltedigelen, Rød Snø, Verket, Slagg og Vinterlysfestivalen. 

Viktig diskusjon om Polarsirkelbyen:

Selv om det var full enighet om hovedbudskapet Norges Industrihovedstad, finnes det flere budskap å formidle. Ikke minst gjelder dette Polarsirkelbyen, som Mo i Rana har markedsført seg som de siste 20 årene. Det gjelder for eksempel i reiselivssammenheng, der Polarsirkelen er viktig for Mo i Rana og regionen. Arbeidsgruppen oppfordres fra reiselivet til å se nærmere på hva Mo i Rana skal være i reiselivssammenheng. En mulig framtidsvisjon kan være et felles bygg der industri, kultur, natur, reiseliv, historie og polarsirkelen forenes og får fram Mo i Rana og regionens identitet og trekkraft overfor befolkning og besøkende. 

Veien videre  - Framdrift:

Jobben som er gjort, må forankres politisk. I desember lages en orienteringssak til kommunestyret basert på arbeidet i workshop og arbeidsgruppas videre jobb. 

Arbeidsgruppa skal:

  • 22. januar er det Gallaria. Da presenteres ny kunnskap og gir mulighet for innspill fra næringsliv og politikere (på vei mot endelig vedtak av hovedbudskap og kommunikasjonsplattform?)
  • Mulig vedtak i kommunestyret 14. juni 2016 av ny kommunikasjonsstrategi/kommunikasjonsplattform.
  • Lansering av budskap i kommunikasjonsplattformen under Arctic Race  10.  – 14. august som bidrar til ekstra oppmerksomhet om Mo i Rana.