Planer for store investeringer i Rana-regionen

Rana Utviklingsselskap har i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge engasjert Polarfakta til å gjennomføre en kartlegging for å finne ut hvilke investeringer som skal gjennomføres både i det private næringsliv og av offentlige aktører i Rana-regionen.


De 56 største bedriftsaktørene i regionen har vært med på undersøkelsen. Rapporten inneholder også informasjon innhentet fra øvrig næringsliv, offentlige aktører og lokalavisa Rana Blad.

I undersøkelsen kommer det fram at prosjekter for 30 milliarder kroner enten er igangsatt, planlagt eller ønsket på Nord-Helgeland de nærmeste årene. I dette ligger det 145 prosjekter, noe som er en økning fra i fjor da tallet var 134. En stor flyplass i Rana trekkes fram som en viktig årsak til at investeringsviljen skyter god fart og holder høyt trykk. 

Rapporten fra Polarfakta kan lastes ned nederst på siden og Rana Blad sin sak finnes her


Foto: Øyvind Bratt (Rana Blad)