Historisk konferanse for å bygge en grenseløs framtid

100 personer har vært samlet i Vasa på sluttkonferanse for E12 Atlantica transport, et stort EU-finansiert prosjekt som omfatter kommuner i tre regioner i tre land: Helgeland, Västerbotten og Österbotten.   

Prosjektet har utarbeidet en felles transportstrategi på tvers av tre land. Det omfatter store investeringer som ny flyplass ved Mo i Rana, ny ferje mellom Vasa og Umeå og felles utviklingsprosjekter for «E12-regionen» som et industri- og teknologibelte med 600 000 innbyggere.  

Prosjektet anbefaler også å etablere en felles samarbeidsarena mellom de tre landene. I dag er det tre organisasjonene.

Delegasjonen fra Norge omfattet blant annet de tre ordførerne Hanne Davidsen (Nesna) Carl Einar Isachsen (Lurøy) og Geir Waage (Rana) samt samferdselsråd i Nordland, Svein Eggesvik og leder av Indre Helgeland Regionråd, Arne Langset.  

Ordfører Geir Waage sa i paneldebatten at E12 Atlantica er helt unikt som et tett samarbeid mellom tre regioner i tre nordiske land. Det er viktig å tenke visjonært, og på lang sikt drive fram en sammenhengende jernbane mellom Mo i Rana – Umeå og Vasa. Det vil koble oss på en korridor som strekker seg mellom Shanghai og New York. 

Arve Ulriksen sa i sin innledning at strategien til E12 Atlantica samsvarer godt med industriens strategier. Det er avgjørende for å skape grønn konkurransekraft. Vi må bli en grenseregion i verdensklasse.   

Ulriksen så også for seg at industrien i de tre regionene får et felles samarbeid om fangst, transport og lagring av CO2.

Jenny Kjemphei Larsen fra RU er en av tre prosjektledere sammen med Andreas Forsgren fra Umeå og Anna Måtts fra Vasa.