Seminar Smart City

UTVIDET NÆRINGSLIVSLUNCH: Seminar 2. november 2016 
Sted: Campus Helgeland, auditoriet

Bakgrunn

Rana Kommune, Rana Utviklingsselskap og Mo Industripark har jobbet en tid sammen for å finne ut om Mo i Rana kan bli en såkalt Smart City, gjennom EUs forskningsprogram Horisont 2020. Gjennom en slik satsing ligger det en mulighet for å realisere visjonen og de målsettingene som er satt i Rana kommune sin strategiske næringsplan.

Hvorfor Smart City?

Vi får utviklet samarbeidet mellom næringsliv og kommune med spesiell vekt på kunnskapsutvikling og byutvikling. Et stort byutviklingsprosjekt vil ha stor innvirkning på både omdømme og rekruttering, og det vil gi finansieringsmuligheter for større investeringer i sentrum. 

Smart City gir oss muligheten til å jobbe videre med de fortrinn som byen allerede har for å utvikle en grønn by. Det handler om lave miljøavtrykk og effektive løsninger. En satsing vil også være i tråd med Rana kommunes klima og energiplan med mål for kommunens reduksjon av energibruk og utslipp av klimagasser.

08.30 - 12.00 Seminar 

Første halvdel av dagen ønsker vi å invitere lokale aktører til seminar for å avklare om dette er en ønsket satsing. 

For tilreisende og prosjektgruppen:

Neste halvdel av dagen vil bli brukt til omvisning i byen, havnene og Industriparken, samt arbeidsmøte som NTNU leder. I arbeidsmøtet skal vi jobbe for å finne ut av hvordan Mo i Rana skal jobbe for å nå målsettingen om å bidra inn i et konsortium basert på utlysningen «Nature-based solutions for inclusive urban regeneration» (2017).

Agenda

Kl. 08.30 Velkommen til Mo i Rana ved ordfører Geir Waage – film – innledning. 

Kl. 08.45 Hva er Smart City ved Marianne Bahr Simonsen - Horisont 2020 – Smart City - Case: Bodø

Kl. 09.00 NTNU: Annemie Wyckmans og Judith Borsboom
Hvilke muligheter gir Smart City, temaområde Nature-based solutions for inclusive urban regeneration (2017)
- For kommunen/byen/Innbyggerne/finansiering
- For forskermiljøet i Nordland og Mo i Rana 

Kl. 09.15 Byutvikling av Mo i Rana: Hvilke planer finnes og hvilke muligheter? v/ Inger Blikra, Leder av plankontoret i Rana kommune.

Kl. 09.30 Pause

Kl. 09.45 Innovasjonsperspektiv på byutvikling.
Samarbeid mellom offentlige myndigheter og privat næringsliv v/ Ragnhild Johnson, Nordlandsforskning 

Kl. 10.00 Industri og by hånd i hånd? 
Ved adm.dir Arve Ulriksen i Mo Industripark.

Kl. 10.15 Muligheter og framdrift for Mo i Rana som Smart City 
v/Ingunn Borlaug Lid Forskningsrådet (NCP på SCC2). (ikke 100% avklart)

Kl.10.30 Ordet er fritt: Byutvikling med Smart City som verktøy. 
Innspill fra lokale arkitekter, utviklere, kommune og øvrig næringsliv.

Kl. 11.00 Lunsj

Kl. 12. 00 Omvisning i byen, Mo Industripark og Mo i Rana havn

Kl. 14.00 Arbeidsmøte ledet av Annemie: 
Dialog om utlysningen Nature-based solutions 
for inclusive urban regeneration (2017) 
Hvilke muligheter har Mo i Rana? Hvordan skal vi arbeide? 
Hvilken rolle kan NTNU ta? 

KL. 17.00 Slutt

PÅMELDING

Contact