Pressemelding - Planer for oppbygging av en ny batterifabrikk i Mo i Rana

Pressemelding

Selskapet Freyr As presenterer i morgen 3. februar sine planer for oppbygging av en ny batterifabrikk lokalisert til Mo i Rana. Planene presenteres på nordområdekonferansen High North Dialogue i Bodø.

Rana Utviklingsselskap har siden i fjor høst bistått Freyr As med lokal tilrettelegging for en slik etablering.

Dette går rett inn i kjernen på hva vi i RU skal engasjere oss i. Når vi får henvendelser fra selskaper som Freyr er det naturlig at vi vurderer hva vi kan bidra med av lokal kompetanse. Vi har gitt innspill og informasjon som bidrar til at Freyr får et godt beslutningsgrunnlag for sin etablering.

Dette er også et godt eksempel på at Rana-miljøet har spilt hverandre gode. De tilbakemeldingene jeg får fra Freyer er at den mottakelsen de har fått i Rana og regionen har vært avgjørende for at de har landet på en etablering i vår region. Det er naturlig å trekke fram Kunnskapsparken, Mo Industripark og Rana kommune som viktige bidragsytere.

Rana Utviklingsselskap vil fortløpende vurdere hvordan vi kan bidra med lokal tilrettelegging. Samtidig vil vi måle selskapet på deres egne milepeler, med tanke på fremdrift, avtaler med tredjeparter og ikke minst kapitalinnhenting.

Ole M. Kolstad

Adm.dir RU