Årets TV-aksjon - Næringslivsstafett

Tradisjon tro arrangeres det en næringslivsstafett i forbindelse med årets TV-aksjon. Årets arrangører er Rana Utviklingsselskap og Ranaregionens Næringsforening. 

Fredag 20.10 mellom klokken 11 og 12 samler vi et ringepanel som vil ha deg med på å støtte opp under årets TV-aksjon. I panelet finner vi næringslivsledere i regionen og ordfører Geir Waage. 


Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder; Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan.  

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. 


For å gi bidrag allerede nå kan man gå til giversiden til Unicef.