Høring Temaplan Næringsutvikling

Rana Utviklingsselskap reviderer på oppdrag for Rana kommune strategisk næringsplan. Nåværende strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013. Kommunestyret besluttet 11. februar 2019 at strategisk næringsplan skal skifte navn og status til «Temaplan næringsutvikling».

Etter en prosess med flere felles innspillsmøter, individuelle møter og skriftlige tilbakemeldinger sender vi nå ut foreløpig versjon av «Temaplan næringsutvikling». Rana Utviklingsselskap vil etter innspill fra interessenter oversende vårt forslag til ny temaplan til Rådmann. Videre vil saken bli lagt fram for formannskapet (28. mai 2019) og kommunestyret (12. juni 2019).

Merknader eller innspill til «Temaplan næringsutvikling» sendes fortløpende til ole.kolstad@ru.no eller Rana Utviklingsselskap, Pb 343, 8601 Mo i Rana. Frist for merknader og innspill er 5. mai 2019.

Link til utkast ligger her:

https://www.dropbox.com/s/cxf7ahj1rxfhca4/Temaplan%20n%C3%A6ringsutvikling%20v1.docxdl=0&fbclid=IwAR14d1UJrmG6xF1_Vv6Lp8sJWC0Y1JLbqHdCvoNLNNYLlhmf5ZgrvACbU0Q