Gratis parkering i sentrum

Rana kommune ba RU om å evaluere ordningen med gratis parkering i sentrum på lørdager. En undersøkelse gjennomført av Polarfakta viser at aktiviteten har økt i sentrum. Les undersøkelsen her: