Besøk fra Leningrad

Rana Utviklingsselskap var denne uken sammen med Kunnskapsparken Helgeland og Mo Industripark da det var storfint besøk fra Russland. Fra Russland kom representanter fra fire industriparker og utviklingsselskaper fra regionen Leningrad i Russland. Formålet med samlingen var å utveksle ideer og lære av hverandre, samt legge grunnlaget for framtidig samarbeid. 

Les mer på Rana Bland sine sider