Ole Petter Rundhaug til RU

Assisterende rådmann Ole Petter Rundhaug skal jobbe i Rana Utviklingsselskap det kommende året.

Ole Petter Rundhaug innvilges permisjon i 1 år fra stilling som assisterende rådmann fra 1.10.2017 og går over i 100 % stilling som seniorrådgiver i Rana Utviklingsselskap fra samme dato.

Arbeidssted vil være Rana Utviklingsselskap AS med kontorplass i Campus. Rundhaug vil bidra til å styrke arbeidet i grensesnittet mellom kommunen og selskapet. Det vil bl.a. gjelde oppfølging av prosjekt i vedtatt strategisk næringsplan som betinger koordinering mellom kommunen og utviklingsaktørene

Rundhaug vil samtidig ivareta en del arbeidsoppgaver på oppdrag for rådmannen. Det vil bl.a. omfatte strategisk planarbeid og aktiviteter/oppdrag rettet inn mot regionråd, fylkeskommune og andre offentlige instanser.