Minerals Norway

Minerals Norway skal etablere og utvikle et informasjons-, ressurs- og kompetansesenter for

malm- og mineralnæringen. Selskapet skal være en katalysator for økt aktivitet og verdiskaping i gruve- og mineralnæringen i Nord-Norge.

Kontaktperson
Svenn Tovås
Mobil: 911 22 882
E-post: svenn.tovas@ru.no