Midtskandia

MidtSkandia er en ideell forening som har eksistert i over 30 år og er tatt opp som offisielt grenseorgan av Nordisk Ministerråd, som er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Samarbeidet mellom de nordiske landene har resultert i felles nordisk arbeidsmarked, passunion og en rekke felles sosiale bestemmelser, som blant annet bosetting, studier og arbeidsmarked.

MidtSkandia er det grenseorganet som jobber for å fjerne grensehinder mellom Nordland og Västerbotten. Spesielt Helgeland som region er aktiv i å utvikle lokalt næringsliv over landegrensene, nettopp på grunn av den nærhet og de tette bånd som alltid har vært over grensen. Rana Utviklingsselskap er leid inn i 40% stilling for å ivareta medlemmene på norsk side. Se hjemmeside midtskandia.org for mer informasjon.