Etablererservice

Rana Utviklingsselskap har mer enn 25 års erfaring i å veilede og legge til rette for gründere. Tilbudet har hele tiden utviklet seg, og i dag kaller vi tilbudet etablererservice. Det omfatter etablererveiledning, etablererkurs og etablerersenter. Kort fortalt er innholdet i etablererservice undervisning, veiledning på relevante fagområder, samt tilgang til nettverk. Målet med etablererservice er at flere levedyktige bedrifter etablerer seg eller at allerede oppstartede bedrifter styrker sin drift. Økt interesse for gründerskap, er viktig for innovasjonsevnen i Rana og regionen i tiden som kommer. Rana Utviklingsselskap har medarbeidere som kan bidra med rådgivning i en oppstartsperiode. RU arrangerer et til to etablererkurs i løpet av året, med individuell oppfølging av hver enkelt i etterkant av kurset. 

RU sitt etablerersenter er i kontorfellesskapet
VÆXT som ligger i første etasje i Tinghuset, midt i sentrum. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med RU på Campus Helgeland, 4 etasje C-fløyen

Leder for team etablererservice i RU er Annfrid Olsen 
E-post: annfrid.olsen@ru.no 
Mobil, Annfrid: 90 75 33 22 

Les mer på www.ru.no, og lik oss på Facebook 


Mer informasjon

Etablererveiledning

Råd og veiledning til personer og bedrifter i en etableringsfase. Terskelen for å få veiledning er lav - har du ambisjon om å bli gründer, så ta kontakt! 

  • Veiledning i forretningsidé, forretningsmodell og forretningsplan 
  • Bistand ved valg, etablering og endring av selskapsformer
  • Hjelper til med stiftelse av selskaper 
  • Bedrifts- og strategiutvikling 
  • Bistand til søknader til virkemiddelapparatet

Etablererkurs

RU arrangerer to etablererkurs i året. Kurset er for alle som vil vurdere potensialet i egen forretningsidé.  

Etablererkurset gir en innføring i relevant forretningsteori, og du får realitetstestet egen idé, konsept og forretningsplan, samt at du møter andre i samme situasjon. 

For informasjon om Etablererkurs ta kontakt med Annfrid Olsen. epost: annfrid(a)ru.no , mobil: 907 53 322


Sjekk ellers hjemmesiden, RU på Facebook og annonsering for info. 

Etablerersenter

RU har et etablerersenter med plass til fem personer, hvor du får gratis kontorplass i en oppstartsfase. 

  • Gratis kontorplass med tilgang til relevant  infrastruktur
  • Gratis veiledning på områder som forretningsidé, markedsføring, økonomi, finansiering og organisering.
  • Nettverk med gründere og relevante aktører i oppstartsfase
  • Etablerersenteret til RU er i Halvor Heyerdals vei 48 (Blåbygget utenfor Mo Industripark) 

Gründerfond

Med støtte fra Nordland Fylkeskommune har Rana Utviklingsselskap (RU) æren av å løfte ut Gründerfondet. I den anledning søker RU unge gründere i Rana mellom 18 og 35 år som er i startfasen av å realisere en idé eller som har en gründer i magen. Dette tilskuddet kan benyttes til planlegging og realisering av konkrete forretningsideer, eller til å øke gründerens kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

I søknaden oppfordres det til å vedlegge framdrifts- og forretningsplan. 

Søknad om støtte sendes inn elektronisk via Regionalforvaltning sine sider. Registrer deg først som bruker på siden. Velg deretter støtteordninger på hovedsiden og søk følgende i søkefunksjonen: "Gründerfond Rana Utviklingsselskap". 

Hvis du lurer på om dette passer for deg og ønsker mer informasjon, se vedtektene nederst på siden.  

Søknadsfrist: 15. februar


Filer for nedlastning