Byregionprogrammet

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har initiert «Byregionprogrammet». Målsettingen er å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å fremme næringsutvikling. Kraftige vekstimpulser påvirker for tiden nærings- og samfunnsutviklingen på Helgeland, og gjennom å samarbeide mer, også på tvers av kommunegrenser, vil ringvirkningene blir større.

I fase 1 er Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy, som er de deltagende kommunene. Men den helhetlige samfunnsanalysen har også tatt for seg andre kommuner i Indre Helgeland Regionråd, samt Træna og Rødøy. 


Nedlastbare presentasjoner