Arctic Circle Data Center AS

Arctic Circle Data Center AS, ACDC, er eid av Rana Utviklingsselskap, Mo Industripark og Inkubator Helgeland. Gjennom utvikling og rådgivning er formålet å legge til rette for og yte bistand i forbindelse med etablering av datasenterprosjekter i Rana.

Basert på tidligere prosjekter er det kartlagt og dokumentert klare fordeler for slik etablering i Rana-regionen. Med blant annet overskudd på fornybar grønn energi, fordelaktig klima, tilgjengelige arealer, sentralt knutepunkt på fiber og industriell kompetanse, er målet å få store internasjonale dataselskaper til å etablere seg her.

ACDC har utviklet egne konsepter som markedsføres internasjonalt, og utvikler prosjektene i tett dialog med Rana kommune. Samtidig ser vi mulighet til lokal videreutvikling innenfor dette området, som vil stimulere til videre vekst og nye arbeidsplasser.